1 yılın evlendikten sonra dolması evlilik feshine engel değil
Kadın işçi, evliliği izleyen 1 yıl içinde kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir. Kıdem için gereken 1 yılın bir kısmının evlilikten sonra dolmuş olması engel değil.
Okurumuzun Sorusu:

Kadın işçi evlenmeden önce 5-6 aydır çalıştığı işyerinde evlendikten 5-6 ay sonra 1 yılını doldurmuş. Evlilik nedeniyle tazminat hakkı kazanabilir mi?

Kadın işçinin evlilik nedeniyle tazminatını da alarak işten ayrılabilmesi için:

1) Evlendiği sırada çalışmakta olduğu işyerinden ayrılıyor olması,

2) Evlendiği tarihi takip eden 1 yıl içinde evlilik nedeniyle fesih hakkını kullanması,

3) Bu işyerinde toplamda 1 yılını doldurmuş olması, yani kıdem tazminatını talep etmek için gereken 1 yıllık kıdeme sahip olması gerekiyor.

Sorudaki işçi bu 3 koşulu da taşıyor. Dolayısıyla evlendiği tarihi takip eden 1 yıl dolmadan istediği zaman evlilik nedeniyle fesih hakkını kullanarak derhal (ihbar süresi gerekmeksizin) işten ayrılıp kıdem tazminatını talep edebilir.

Altını çizelim. Kadın işçinin kıdem tazminatına hak kazanmak için gereken asgari 1 yılın bir kısmını evlendiği tarihten sonra doldurmuş olması engel teşkil etmiyor. Yani evlenmeden önce işyerinde 1 yılın dolmuş olması gibi bir koşul yok. Önemli olan işten ayrılma tarihi itibariyle 1 yılın dolmuş olması.

Evlilik nedeniyle fesihte dikkat edilmesi gerekenler ve örnek fesih dilekçesi bu yanıtımızda mevcut: Evlilik nedeniyle fesih yazılı yapılmalı 


İlgili haberler
İhbar süresi verilmeden evlilik feshi yapılabilir

Kadın işçi evlenmesini takip eden 1 yıl içinde istediği zaman -ihbar süresi kadar önce işverene bild...

Evlilik nedeniyle fesih hakkı nikahtan sonra başla...

Evlilik nedeniyle kıdemini alıp ayrılma hakkı, evliliğin resmen gerçekleşmesiyle başlar. Eski eşle y...

Evlilik nedeniyle fesih derhal kullanılabilen bir...

Kadın işçi evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde kıdem tazminatını alıp işten ayrılabilir. Bu hak...