Alo 170’in dikkatine: işsizlik ödeneğinde son 120 gün kuralı değişti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın iletişim merkezine (Alo 170) sesleniyoruz: İşsizlik ödeneğinde son 120 gün kuralı değişti. Lütfen işçileri doğru bilgilendirin.

Okurumuzun Sorusu:
1 aydır çalıştığım firma haftaya çıkışımı verecek. Daha önce çalıştığım firmadan kendi isteğimle ayrıldım fakat ayrıldıktan 1 gün sonra bu işyerine başladım. Yani iş değiştirme sürecinde sigorta kaybı yok. Fakat önceki işyerinde şubat ayında şahsi işlerim için 1 gün ücretsiz izin kullandım. İşsizlik maaşı almaya hak kazanabilir miyim? Alo 170’i aradığımda “ücretsiz izinden dolayı sigortada kayıp olduğundan alamazsınız” dediler.

Öncelikle işsizlik ödeneğine hak kazanma bakımından son 120 gün kuralını açıklığa kavuşturalım:

2019 yılı Ocak ayında yapılan yasa değişikliği öncesinde son 120 güne ilişkin yasal kural şu şekildeydi:

“Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma”.

Bu kural 2019 yılı Ocak ayında şu şekilde değiştirildi:

“Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma”.

Böylece son 120 gün prim koşulu kaldırılmış oldu. Bunun yerine işçinin son 120 gün hizmet akdine (iş sözleşmesine) tabi olması yeterli sayıldı. Son 120 gün hizmet akdine tabi olan işçilerden herhangi bir nedenle primi eksik olanların ya da ödenmeyenlerin de işsizlik ödeneği alabilmesinin önü açıldı.
Öte yandan bu değişiklik son 120 günün aynı işyerinde geçirilmesi gibi bir koşul getirmedi. Böylece son 120 gün farklı işyerlerinde geçirilmiş olsa dahi işsizlik ödeneği alınabilmesi mümkün kılındı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden yaptığı açıklamada aynen şöyle dedi:

“Bununla birlikte, 18.01.2019 tarihi ve sonrasında hizmet akdi sona erenler için, aynı işverenle olup olmadığına ve eksik gün nedenlerine bakılmaksızın hizmet akdinin feshinden önceki son 120 günlük dönemde hizmet akdinin bulunması halinde son 120 gün şartının sağlanması bakımından yeterlidir”.

Görüldüğü üzere İŞKUR da son 120 gün boyunca farklı işyerlerinde de olsa sürekli olarak hizmet akdine tabi olanların işsizlik ödeneği alabileceğini teyit etti.
Bu bilgiler ışığında okurumuzun durumuna geri dönelim. Okurumuzun verdiği bilgiye göre okurumuzun iş değişikliği sırasında hiçbir boşluk olmamış. Yani okurumuz son 120 gün boyunca -farklı işyerlerinde de olsa- sürekli olarak hizmet akdine tabi olmuş.

Bu durumda okurumuz son 120 gün koşulunu yerine getirmiş oluyor. Eğer okurumuz son işyerinden işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde işten çıkarılırsa ve son 3 yılda 600 gün primi varsa işsizlik ödeneğinden yararlanabilir.

Gelelim ALO170’in fecaat yanıtına.

1) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ALO 170 hattı, son 120 gün kuralının değiştiğinden bihaber. Bakanlığın çağrı merkezi çalışanlarına doğru ve güncel bilgi vermemiş olması büyük bir eksiklik.

2) Bu kanun değişikliğinden önce de, yani eski kurala göre de, son 120 günde ücretsiz izin nedeniyle primin eksik olması işsizlik ödeneğine hak kazanmaya engel teşkil etmiyordu. Yani ALO 170 yeni kuraldan bihaber olduğu gibi eski kuralı da yanlış biliyor!

Sonuç olarak okurumuz çıkışı verildikten sonraki 30 gün içinde işsizlik ödeneği için başvuru yapmalıdır.

İlgili haberler
İşsizlik ödeneği eski tutardan yeniden bağlanır

İşsizlik ödeneğinin yeniden bağlanması halinde, ödenek ilk hak ediş tarihindeki tutar üzerinden bağl...

İşsizlik ödeneğinin yeniden bağlanması için başvur...

İşsizlik ödeneğini tam almadan işe giren ve bu işten ayrılan ya da çıkarılan işçi, kullanmadığı işsi...

İşsizlik ödeneği alırken işe girmekten endişe etme...

İşsizlik ödeneği alan işçi yeni iş bulursa hiç endişe etmeden yeni işine başlayabilir. Bu işten isti...