İşsizlik ödeneği eski tutardan yeniden bağlanır
İşsizlik ödeneğinin yeniden bağlanması halinde, ödenek ilk hak ediş tarihindeki tutar üzerinden bağlanır. Sorunu çözecek kanun teklifi 9 aydır Meclis komisyonunda bekliyor...

Okurumuzun Sorusu:
Merhaba. Bir firmada SGK’lı bir çalışanken 2018 yılında işsizlik maaşına hak kazandım ve 2 ay aldım. O dönem üzerimde kendi şirketim olduğu için hemen otomatik Bağ-Kur başlangıcı yapıldı ve sigortalı gözüktüğüm için İş-Kur işsizlik ödeneğini geri istedi, iade ettim. Şimdi şirketimi kapattım ve başka bir işyerinde 1 yıldır çalışıyorum. Bu işyerinden istifa edersem 2018’de o dönemde hak etmiş olduğum işsizlik maaşını alabilir miyim? Eğer alamazsam bu işyerinden beri çıkartırlarsa yeniden başvuru yapsam hak eder miyim? 2020 ücreti üzerinden mi yatırılır işsizlik maaşı?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50. maddesine göre:

“Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hakkettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.”

Dolayısıyla işsizlik ödeneğine hak kazanan işçi, hak kazandığı işsizlik ödeneğinin tamamını almadan yeniden işe girerse işsizlik ödeneği kesilir. Ancak işçi yeni girdiği bu işten işsizlik ödeneğine yeniden hak kazanacak kadar çalışmadan ayrılırsa ya da çıkarılırsa (bu durumda iş sözleşmesinin nasıl sona erdiği önem taşımıyor) önceki dönemden kullanmadığı işsizlik ödeneğini alabilir.

Bu bilgiler ışığında okurumuzun durumuna geri dönelim.

Yanlışlıkla ödenen 2 aylık işsizlik ödeneği de geri iade edildiği için okurumuz 2018’de hak kazandığı işsizlik ödeneğini hiç kullanamamış.

Okurumuz 1 yıldır başka bir işyerinde çalışıyor. Okurumuz mevcut işyerinden çıkarılsa dahi yeni işsizlik ödeneğine hak kazanamaz. Çünkü işten çıkarılma tarihinden önceki son 3 yılda 600 gün işsizlik sigortası primi ödenip ödenmediğine bakılır. Ancak 2018’de işsizlik ödeneğine hak kazandığı tarihten önceki primler dikkate alınmaz. Çünkü o primler, ilk hak kazanılan işsizlik ödeneğine işlenmiş durumdadır.

Bu durumda okurumuzun son 1 yıllık çalışmasından dolayı 360 gün civarında primi mevcuttur. Bu sayı 600’dan az olduğu için okurumuz yeni işsizlik ödeneğine hak kazanamaz. Bağ-Kur’da işsizlik sigortası primi olmadığı için Bağ-Kur’lu (4-b’li) iken yatırılan sigorta primleri dikkate alınmayacaktır.

Ancak okurumuz mevcut işinden çıkarılır ya da kendi isteği ile ayrılırsa -yukarıdaki yasa hükmü gereği- okurumuza 2018’de hak kazandığı ancak kullanmadığı işsizlik ödeneği yeniden bağlanır. Okurumuz 2018’de ne kadar süre ile işsizlik ödeneğine hak kazanmışsa, bu sürenin tamamı kadar işsizlik ödeneği alabilir. Çünkü ilk hak edişte bu süre hiç kullanılmamıştır.

Bu durumda okurumuza işsizlik ödeneği 2018’de hesaplanan tutar üzerinden ödenir. Bu tutar güncellenmez.

Kesilen işsizlik ödeneğinin eski tutar üzerinden yeniden bağlanmasını sorununu daha önce köşemizde işlemiş bu sorunun çözümü için milletvekillerine yasa teklifi vermeleri çağrısında bulunmuştuk – Yanıtı okumak için TIKLAYIN

Bu çağrımıza CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İzmir Milletvekili Kani Beko ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yanıt vermiş, TBMM Başkanlığına bir kanun teklifi sunmuştu – Detaylar için TIKLAYIN

Bu kanun teklifinin yasalaşması halinde okurumuz ve okurumuzun durumunda bulunan diğer işçilere işsizlik ödeneğinin yeniden bağlanması halinde, ilk hak edişteki tutar brüt asgari ücretin artış oranında güncellenecek ve böylece işsizlik ödeneği enflasyon karşısında erimemiş olacaktır.

Bu kanun teklifi 30 Nisan 2019 tarihinde Meclis Başkanlığına sevk edildi. 9 Mayıs 2019 tarihinde de esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Ne yazık ki 9 aydır bu kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda bekliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 37. maddesine göre kanun tekliflerinin esas komisyonlara havale gününden itibaren en geç kırk beş gün içinde sonuçlandırılması gerekiyor. Ancak Plan ve Bütçe Komisyonunda çoğunluğu elinde tutan AKP ve MHP, muhalefetten gelen kanun tekliflerini komisyon gündemine almadığı için bu kanun teklifi gibi birçok kanun teklifi aylardır, hatta yıllardır Meclis komisyonlarında beklemeye devam ediyor...

İlgili haberler
Kesilen işsizlik ödeneği eski rakamdan geri bağlan...

Kesilen işsizlik ödeneği eski tutar üzerinden yeniden bağlanır. Bu sorunu çözebilecek kanun teklifi...

İşsizlik ödeneğinde son 3 yıla bakılır

İşsizlik ödeneğinde son 3 yılda 600 gün prim olup olmadığına bakılır. Daha önce işsizlik ödeneğine h...

İşsizlik ödeneği için iş sözleşmesinin neden sona...

İşsizlik ödeneği için son 3 yılda en az 600 gün prim ve son 4 ay iş sözleşmesine tabi olmanın yanı s...