Analık ödeneği için 90 gün farklı işyerlerinde geçirilebilir
Analık ödeneği için aranan son 1 yılda 90 gün prim koşulu farklı işyerlerinde tamamlanabilir. Önemli olan analık iznine çıkılan tarihte sigortalılığın devam ediyor olması.
Okurumuzun Sorusu:

Eşim hamile olduğunu öğrendikten sonra 2 ay çalıştı. 01.09.2020’de işe girdi. 31.10.2020’de işten çıktı. Doğum parası almak için başka yerde çalışması yeterli mi yoksa aynı yerde mi 90 gün prim ödemesi gerekir? Doğumu 20.05.2021 olarak gözüküyor. En son ne zaman işe girerse hak kazanır? 

Öncelikle okurumuzu ve eşini şimdiden tebrik edelim.

Analık ödeneğine hak kazanmanın iki temel koşulu var:

1) Kadın işçinin analık iznine (istirahatine) ayrıldığı tarihte sigortalılık halinin devam ediyor olması,

2) Kadın işçinin doğumdan önceki son 1 yılda 90 gün priminin olması.

90 günlük prim şartının aynı iş yerinde yerine getirilmesi gibi bir şart yok. Yani farklı iş yerlerinde de 90 günün tamamlanması mümkün. Yine 90 günün kesintisiz olması ya da 90 günün son iş yerinde geçirilmesi gibi bir koşul da aranmıyor.

Dolayısıyla okurumuzun eşi başka bir iş yerinde sigortalı çalışarak 90 günü tamamlayabilir.

Ancak bu yeterli değil. Okurumuzun eşinin analık iznine ayrılacağı tarihte de sigortalı çalışıyor olması gerekiyor. Yani 90 günü tamamlamış olsa dahi, bu koşul yerine getirilmezse analık ödeneği alınamıyor.

Sonuç olarak okurumuzun eşinin hem 90 günü tamamlaması hem de analık iznine çıkacağı tarihi hesaplayarak o tarihte sigortalı çalışmaya devam edeceğini garanti altına almasında yarar var.

Altını çizelim, 90 günün, analık iznine çıkılan tarihte çalışılan iş yerinde tamamlanması gibi bir koşul yok.

Son bir not. SGK’nın yasaya aykırı olarak yaptığı yönetmelik değişikliği nedeniyle kadın işçi analık ödeneğine hak kazandıktan sonra işten çıkarılırsa, analık ödeneği 10 gün sonra kesiliyor. Dolayısıyla okurumuzun eşinin bu sonunla karşılaşmaması için analık iznine çıkacağı tarihte çalıştığı iş yerinin okurumuzun eşi analık iznine ayrıldıktan sonra sigorta çıkışını yapmayacağından emin olmasında yarar var.


İlgili haberler
Kısa çalışmadan analık ödeneğine geçiş mümkün

Kısa çalışma kapsamında olan kadın işçi, analık iznine ayrıldığında son 1 yılda 90 gün primi varsa a...

İsteğe bağlı sigorta analık ödeneğinde dikkate alı...

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdiren kadın işçiye bu fesihten kaynaklı analık ödeneği bağl...

Kısa çalışmada analık ödeneği nasıl hesaplanır

Kısa çalışmadayken analık iznine ayrılan kadın işçinin analık ödeneğinin nasıl hesaplanacağına ilişk...

Nakdi ücret desteği analık ödeneğine engel değil

Kısa çalışma ödeneği gibi nakdi ücret desteği de kadın işçinin analık ödeneği almasına engel değil....

Zorunlu ücretsiz izin analık ödeneği hakkını yok e...

Kadın işçinin analık iznine ayrıldığı tarihte zorunlu ücretsiz izinde olması analık ödeneği almasına...

5 soru 5 yanıtta! Kısa çalışma ve analık ödeneği…

Kısa çalışman analık ödeneğine engel değildir. Kısa çalışma döneminde analık ödeneğinin nasıl hesapl...

4 soru 4 yanıtta kısa çalışma ve analık ödeneği

Kısa çalışma ve ücretsiz izin sırasında analık iznine ayrılan kadın işçilerin hakları ile ilgili tüm...

Kısa çalışma analık ödeneğine engel teşkil etmez

Kısa çalışma kapsamında olduğu için sigorta primi yatmayan hamile kadın işçiler de analık izni boyun...

Analık ödeneği için izin tarihinde sigortalılık ön...

Kadın işçinin analık ödeneği alabilmesi için analık iznine ayrılacağı tarihte sigortalı olması ve do...

Analık ödeneğinde son 3 ayın ortalaması alınır

Analık ödeneğinin hesaplamasında analık iznine çıkılan aydan önceki son 3 ayın ortalaması dikkate al...

Analık ödeneği alabilmek için sigortalılık şart

Analık ödeneği alabilmek için kadın işçinin analık istirahatine ayrıldığı tarihte sigortalılık halin...

Analık izninde işçiye ücret değil analık ödeneği ö...

Kural olarak analık iznine ayrılan işçiye ücret ödenmez. Analık istirahatinde olan kadın işçi SGK’de...