Evlilik nedeniyle fesih yazılı ve ispatlanabilir şekilde yapılmalı
Evlendikten sonraki 1 yıl içinde kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkını kullanacak kadın işçi evlilik nedeniyle feshi yazılı ve ispatlanabilir bir şekilde yapmalı.
Okurumuzun Sorusu:

6 yıldır eczanede çalışıyorum, evleneli 7 ay oldu bu sebepten dolayı da işten ayrılmak istiyorum. Eczacıma evlilik tazminatımı talep ettiğimi söyledim fakat sesini çıkarmadı. 15 Nisan Cuma günü son iş günüm diye söyledim tekrar konuyu açtım fakat “bakarız” dedi. Vermeme ihtimali yüksek. 15 Nisan çıkış günümü söyledim ama noterden dilekçe versem 16 Nisan Cumartesi günü nöbetçi noterden, acil postalasalar o şekilde olur mu? Kötü ayrılmak istemiyorum ama hakkımı da vermeyecek. Yani demek istediğim çıkış tarihimle notere vereceğim tarih aynı gün olsa olur mu?

Öncelikle evlilik nedeniyle fesih ile ilgili temel kuralları bir anımsayalım:

Kadın işçiler, evlendikleri tarihi takip eden 1 yıl içinde evlilik nedeniyle kıdem tazminatlarını da alıp işten ayrılma hakkına sahip. Ancak dikkat edilmesi gerekenler hususlar var:

1) Kadın işçi bu hakkını evlendiği tarihte çalışmakta olduğu işyerinde kullanabilir. Eğer kadın işçi evlendikten sonra işe girmiş ya da iş değiştirmişse yeni işyerinde bu hakkını kullanamaz.

2) Bu hak evlilik tarihini, yani resmi nikâh tarihini takip eden 1 yıl içinde herhangi bir zamanda kullanılabilir. Düğün tarihi değil resmi nikâh tarihi esas alınır. Kadın işçi ister resmi nikâhtan hemen sonra ister 6 ay sonra ister 11 ay sonra bu hakkını kullanarak işten ayrılabilir. Karar işçinindir.

3) Kadın işçinin yazılı bir dilekçe ile işyerine başvurması, dilekçesinin ekine evlilik cüzdanının fotokopisini koyması gerekir. Fesih dilekçesi örneği bu yanıtımızda mevcut: Evlilik nedeniyle tazminat alan işçi yeniden çalışabilir 

4) Dilekçenin noter kanalıyla gönderilmesi zorunlu değildir ama en güvenli yoldur. Eğer dilekçe elden verilecekse, dilekçenin imzalı örneğinin bir kopyası ayrıca işyerine faks ya da e-posta yoluyla gönderilmeli, böylece ispat bakımından önlem alınmalıdır.

5) Evlilik nedeniyle fesihte ihbar süresi kadar önce ya da belli bir süre önce işverene haber verme ve bu süre kadar daha çalışma zorunluluğu yoktur. Yargıtay kararları gereği evlilik nedeniyle fesihte ihbar süresi koşulu aranmamaktadır. İşçi dilekçesine hangi tarihi yazıyorsa o tarih itibarıyla iş sözleşmesi sona erer. İş ilişkisi sona ermiş olur. Bu tarihten itibaren kadın işçi çalışmaz. Yani işçi dilekçesi işverene ulaştığı anda işi bırakabilir.

6) Evlilik nedeniyle işten ayrılan işçi, istediği zaman başka bir işe girebilir ve çalışabilir. Yargıtay daha önce belli bir süre beklenmesi gerektiğine hükmediyordu ancak Yargıtay görüş değiştirdi. Kadın işçinin başka işe girmesi için beklemesi gerekmiyor.

7) Bu şekilde işten ayrılan kadın işçiye -işyerinde 1 yılını doldurmuşsa- kıdem tazminatının ve diğer yasal haklarının (ücret, hak kazanılmış ama kullanılmamış yıllık izinlerin ücreti vb.) derhal ödenmesi gerekir. İşçi kendi işten ayrıldığı için ihbar tazminatı alamaz. İşçi onay vermedikçe taksitle ödeme olmaz. İşveren en kısa sürede ödemeyi yapmazsa işçi önce arabulucuya giderek anlaşma sağlanamadığı takdirde de dava yoluyla alacaklarını talep edebilir.

8) Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler ile part time (kısmi süreli) çalışan kadın işçiler de bu haktan yararlanabilir.

Okurumuz, evlilik nedeniyle fesih hakkını kullanacağını ve işten ayrılma tarihini işverene sözlü olarak bildirmiş. Ancak yazılı bir bildirim yok ve bu durum okurumuz için sıkıntı yaratabilir.

Dolayısıyla okurumuzun işten ayrılacağı gün olan 15 Nisan’dan önce ya da en geç 15 Nisan günü işverene yazılı olarak ve sonradan ispatlayabileceği şekilde bildirimde bulunmasında yarar var. Bu nedenle okurumuz en geç 15 Nisan günü işverene imzalı dilekçesini ve ekinde evlilik cüzdanı fotokopisini vermeli.

Ancak işverenin kötü niyetli davranma ihtimaline karşı okurumuz işini sağlama almalı ve imzalı dilekçesinin bir örneğini yine en geç 15 Nisan günü faks, elektronik posta veya WhatsApp aracılığıyla da göndermelidir, Böylece işverenin “Bana böyle bir dilekçe verilmedi” demesi ihtimaline karşı okurumuz önlem almış ve yazılı delile sahip olmuş olur. Okurumuz işverene imzalı dilekçesini 15 Nisan’a kadar bu şekilde verdikten sonra isterse 16 Nisan günü noter aracılığıyla da dilekçesini gönderebilir.


İlgili haberler
Evlilik nedeniyle fesih hakkı nikahtan sonra başla...

Evlilik nedeniyle kıdemini alıp ayrılma hakkı, evliliğin resmen gerçekleşmesiyle başlar. Eski eşle y...

Evlilik nedeniyle fesih derhal kullanılabilen bir...

Kadın işçi evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde kıdem tazminatını alıp işten ayrılabilir. Bu hak...

Evlilik nedeniyle fesihte işsizlik ödeneğine hak k...

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdiren kadın işçiye bu fesihten kaynaklı işsizlik ödeneği ba...

1 yıl dolmuşsa evlilik nedeniyle fesih hakkı kulla...

İş yerinde 1 yılını dolduran kadın işçi evlendiği tarihi takip eden 1 yıl içinde istediği zaman evli...

Evlilik nedeniyle fesihte cezai şarta dikkat!

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan kadın işçiler de evlilik nedeniyle fesih hakkını kullanabil...

4 soru 4 yanıtta evlilik nedeniyle fesih ve kıdem...

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kıdem tazminatına nasıl hak kazanılacağı...