İşsizlik ödeneği için iş sözleşmesinin neden sona erdiği de önemli
İşsizlik ödeneği için son 3 yılda en az 600 gün prim ve son 4 ay iş sözleşmesine tabi olmanın yanı sıra iş sözleşmesinin ödeneğe hak kazanacak şekilde sona ermiş olması da gerekir.

Okurumuzun Sorusu:
Ben 31 Mart’ta evlilik tazminatı alarak 2 sene çalıştığım işyerinden ayrılacağım. Başka bir işyerinde aralık vermeden işe girsem 1 ay çalışsam işsizlik maaşı alabilme hakkım var mı sizce?

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmenin 3 temel koşulu var:

1) Son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödeyerek çalışmış olma,

2) Son 4 ayda iş sözleşmesine tabi olma,

3) İş sözleşmesinin işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde sona ermesi.

Bu koşulların tümünü yerine getiren işçi iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde İş-Kur’a başvurursa işsizlik ödeneği alabilir.

Bu bilgi ışığında okurumuzun durumuna bakalım.

Okurumuz evlilik nedeniyle tazminatını alarak işten ayrılır, 1 gün dahi ara vermeksizin başka bir işe girer ve bu işte bir süre (1 gün, 1 hafta ya da 1 ay fark etmiyor) çalıştıktan sonra okurumuzun iş sözleşmesi sona ererse:

1) Son 3 yılda 600 günden fazla sigorta primi olduğu için bu koşulu yerine getirmiş olur.

2) Son 4 ayda iş sözleşmesine tabi olmuş olacağı için bu koşulu da yerine getirmiş olur. Son 4 ayın birden çok işyerinde geçirilmiş olması engel teşkil etmez. Önemli olan işçinin son 4 ay içinde kesintisiz iş sözleşmesine tabi olmuş olmasıdır.

3) İlk 2 koşulu yerine getirmiş olan okurumuzun işsizlik ödeneği alabilmesi için 3. koşulun da karşılanmış olması yani iş sözleşmesinin işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde sona ermiş olması gerekir.

Bunun için de okurumuzun kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olması gerekir. Örneğin okurumuz yeni işinden istifa ederek ayrılırsa işsizlik ödeneği alamaz. Benzer biçimde okurumuz işveren tarafından “ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı davranışı” nedeniyle İş Yasası’nın 25. maddesinin 2. fıkrası uyarınca işten çıkarılırsa da işsizlik ödeneği alamaz

Özetle söyleyecek olursak, 

1) Okurumuz iş sözleşmesini İş Yasası’nın 24. maddesi uyarınca haklı nedenle derhal fesih yoluyla sona erdirirse işsizlik ödeneği alabilir. Haklı fesih istifa değildir. Haklı fesih işsizlik ödeneğine hak kazandıran bir işten ayrılma halidir. Ancak işçinin haklı fesih yapabilmesi için yasaya uygun bir haklı fesih gerekçesinin olması gerekir.

2) Okurumuz işveren tarafından (25/2 uyarınca haklı nedenle derhal fesih hariç) işten çıkarılırsa da işsizlik ödeneği alabilir.

Sonuç olarak okurumuzun 1 gün dahi ara vermeksizin yeni bir işe girmesi halinde, bu işin (iş sözleşmesinin) nasıl sona erdiği işsizlik ödeneği alıp alamayacağını belirleyecektir.

İlgili haberler
İşsizlik ödeneğinde son 120 gün kuralı değişti!

İşsizlik ödeneğinde aranan son 120 gün prim kuralı değişti. Son 120 günde iş akdi devam eden kısmi s...

Son 120 gün farklı işyerlerinde de olsa işsizlik ö...

Son 120 gün farklı işyerlerinde geçirilmiş olsa dahi, bu süre boyunca iş sözleşmesine tabi olanlar i...

İşsizlik ödeneği için son 3 yıl esas alınır

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıla ba...