İşverenin sahte sigorta girişi yapması suçtur!
İşçiyi yasal haklarından mahrum bırakmak amacıyla işten çıkardığı işçi için yeniden sahte sigorta girişi yapan işveren suç işlemiş olur!

Okurumuzun Sorusu:
Biz 3 kişi işten çıkarıldık ayın 5’inde. Çıkış kodumuz 4. Gittik işsizlik maaşı için başvuru yaptık. İşsizlik maaşı çıktı. Çıkarıldığımız işyeriyle anlaşamadık. Hak ettiğimizin 4’te 1’ini verdi. Şimdi aradan 25 gün geçti ve öğrendik ki diğer iki bayan arkadaşımızı işe başlatmışlar. Tabii ki bizim haberimiz olmadan. Zaten işyeri kapalı şu an. Ne yapmamız gerekir? İşsizlik maaşı kesilecek. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl yapılır? Kanunen suç değil mi?

Durum özetle şu şekilde: İşveren okurlarımızı işten çıkarmış. Ardından okurlarımıza kıdem tazminatını eksik ödemeye çalışmış. Okurlarımız da bu durumu kabul etmeyince, yeniden sahte sigorta girişi yapmış. İşveren sanıyor ki sigorta girişi yapınca işten çıkarma geçersiz olacak ve işveren kıdem tazminatı gibi yasal sorumluluklarından kurtulacak.

Bu tavsiyeleri işverenlere kim veriyor gerçekten merak ediyorum! İşveren tutuyor restoran kapalıyken restoranda çalıştırması mümkün olmayan işçiye sigorta girişi yapıyor.

Okurlarımızın endişe etmesine hiç gerek yok. İşverenin yaptığı yasalara açıkça aykırı.

Gerçek dışı sigortalı bildiriminde bulunmak hem Türk Ceza Kanunu'nun “resmi belgede sahtecilik”, “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” ve “özel belgede sahtecilik” hükümleri kapsamında suç teşkil ediyor hem de sosyal güvenlik mevzuatına aykırılık nedeniyle ağır para cezaları gerektiriyor.

Dolayısıyla okurlarımız:
1) İşverenden sahte sigorta girişlerini derhal düzeltmesini isteyebilir. Aksi takdirde SGK’ya, İŞKUR’a ve Savcılığa şikâyette bulunacaklarını bildirebilir.

2) İşveren bu sahte sigorta girişlerini geri çekmezse, okurlarımız SGK’ya ve İŞKUR’a başvurarak sahte sigorta girişlerinin düzeltilmesini talep edebilir. Ayrıca SGK’dan işveren hakkında suç duyurusunda bulunmasını da isteyebilir. Bu başvuruların yazılı (elektronik posta) yoluyla yapılmasında yarar var.

3) Diyelim ki işveren düzeltme yapmadı. SGK ve İŞKUR da düzeltmeye gitmedi. Bu durumda okurlarımız işverenin sahte sigorta girişi nedeniyle mahrum kaldıkları işsizlik ödeneğini önce arabulucuya başvurarak anlaşma olmadığı takdirde de dava yoluyla talep edebilir.

4) Sahte sigorta girişi çözülsün ya da çözülmesin, okurlarımız kıdem tazminatı ve diğer ödenmeyen yasal haklarını önce arabulucuya başvurarak anlaşma olmazsa da dava yoluyla isteyebilir. Okurlarımız yasal süreci başlatmak için koronavirüs salgınının geçmesini bekleyebilir. 

İlgili haberler
Analık ödeneği için izin tarihinde sigortalılık ön...

Kadın işçinin analık ödeneği alabilmesi için analık iznine ayrılacağı tarihte sigortalı olması ve do...

Sigortasız işçi de kıdem tazminatı alabilir

İşçinin sigortasız çalıştırılmış olması yasal haklarını ortadan kaldırmaz. Sigortasız çalıştırılan i...

Kısmi süreli çalışan isteğe bağlı sigorta yapmazsa...

Kısmi süreli çalışanların işsizlik ödeneği alabilmesi için işsiz kalmadan önce isteğe bağlı sigorta...