İşverenin zulmü varsa, işçinin de haklı fesih hakkı var!
İşveren işçinin yasal haklarını ihlal ediyor, işçiye zulmediyorsa işçi de haklı fesih hakkını kullanabilir.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. İşten ayrılmak için bir konuşma yapmam gerekiyor. O yüzden acil durum. 2 yıldır bir gıda firmasının merkezinde çalışıyorum. Görev tanımım SGK kayıtlarında sekreter olarak geçiyor fakat ben satış, ödemeler, stok takibi gibi bir sürü şey yapıyorum. Patronumla son 6 ayda bir sürü tartışma yaşadık. Tüm mesai arkadaşlarım içinde yüksek sesle konuştu hiç alakam olmayan mevzular yüzünden. Satış olmadığında benim beceriksizliğimmiş gibi söylendi. Asıl mevzu şu. Maaşım asgari ücret üzerinden gösteriliyor. Cumartesi günleri öğlene kadar çalışıyorum fakat mesaim ödenmiyor. Bordroya imza attırıyorlar maaşın kalanını elden alıyorum. Ne yapmam gerek bilgi rica ederim.

Okurumuzun işten ayrılmak için işverenle bir konuşma yapmasına gerek yok. Daha doğrusu okurumuzun bir konuşma yapmamasında yarar var. Çünkü okurumuzun başvurabileceği başka bir yol var.

Kural olarak istifa eden işçi kıdem tazminatını alamaz. Öte yandan işçinin ihbar süresi kadar önce de haber vermesi gerekir. Ancak istifa etmek yerine İş Yasası’nın 24. maddesinden kaynaklanan “haklı nedenle derhal fesih” hakkını kullanan işçi (1 yılını da doldurmuşsa) kıdem tazminatını alabilir. İşçinin ihbar süresi kadar önce haber vermesi de gerekmez. Çünkü adından da anlaşılabileceği gibi haklı fesih hakkı “derhal” kullanılabilen bir haktır.

Altını çizelim. Bir işçinin haklı fesih hakkını kullanabilmesi için İş Yasası’nın 24. maddesinden kaynaklanan haklı fesih gerekçesinin olması gerekir. Şu yanıtımızda haklı fesih gerekçelerine ilişkin detaylı bilgiler mevcut: Haklı fesihte gerekçe çok önemli! 

Peki okurumuzun haklı fesih gerekçesi var mı? Var! Hem de birden çok! Çünkü:

1) Sigorta priminin gerçek ücretin altındaki bir ücretten ödenmesi haklı fesih nedenidir.

2) Ücretin bir kısmının elden bir kısmının bankadan ödenmesi haklı fesih nedenidir.

3) Fazla mesailerin ödenmemesi haklı fesih nedenidir.

4) İşçinin meslek kodunun işçinin haklarını kısıtlamak için kasıtlı bir biçimde SGK’ya yanlış bildirilmesi haklı fesih nedenidir.

5) İşçiye sürekli olarak azarlayarak iş yaptırılması, işçinin haksız yere kusurlu gösterilmesi haklı fesih nedenidir (Bu durumun süreklilik arz etmesi kaydıyla!)

Sonuç olarak okurumuzun 5 farklı haklı fesih gerekçesi var. Peki okurumuz bu hakkını nasıl kullanabilir?

Okurumuz bir haklı fesih dilekçesi hazırlayarak, bu dilekçeyi noter aracılığıyla işverene gönderebilir. Noter şart değil ama ispat bakımından kolaylık sağlıyor.

Okurumuz sabah erkenden işyeri yerine notere giderek haklı fesih ihtarını noter kanalıyla işverene gönderebilir. Ancak noterden gönderilen ihtarın işverene ulaşması zaman alabileceği için, okurumuzun noterden ihtarı çektiği gibi ihtarın (dilekçenin) imzalı bir örneğini işyerine faks çekebilir, mail atabilir, Whatsapp aracılığıyla da gönderebilir. Böylece işverenin mazeretsiz işe gelme iddiasıyla işlem yapmasının da önüne geçilmiş olur. Okurumuzun ayrıca işyerine gitmesine, işverenle görüşmeine gerek yoktur. Ancak okurumuzun haklı fesih hakkını kullanacağı günden önce işyerindeki kişisel eşyalarını toplamasında yarar var!

Okurumuzun haklı fesih dilekçesini bir avukattan da yardım alarak hazırlaması isabetli olacaktır. Emsal teşkil etmesi için örnek bir dilekçeyi aşağıda okurlarımızın ilgisine sunmak isterim.

HAKLI FESİH DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

(Dikkat! Bu dilekçe örneği bu yanıttaki vakaya göre hazırlanmıştır. Yani bu genel bir dilekçe örneği değildir. Her işçinin kendi durumuna ve gerekçelerine göre dilekçe yeniden yazılmalıdır!)
.................................’ne,
....................... tarihinden bu yana işyerinizde görev yapmaktayım. Sekreterlik dışında satış, ödeme, stok takibi pek çok farklı görevi de yapmama rağmen, SGK’ye meslek kodum “sekreter” olarak bildirilmiştir. Sosyal güvenlik primlerin gerçek ücretim üzerinden değil, asgari ücret üzerinden ödenmektedir. Bununla bağlantılı olarak ücretimin bir kısmı bankadan, bir kısmı elden ödenmektedir. Fazla mesailerim ödenmediği gibi, sürekli olarak kusurlu olmadığım hususlarda sorumlu tutulmakta, haksız yere azarlanmakta, kabul edilemez bir muameleye tabi tutulmaktayım.
Bu koşullarda iş akdimi sürdürmem olanaksız hale gelmiştir. İş akdimi yukarıda belirttiğim gerekçelerle İş Yasası’nın 24. maddesinin 2. fıkrasının ilgili bentleri uyarınca haklı nedenle derhal fesih yoluyla sona erdirdiğimi belirtir; kıdem tazminatım, ödenmeyen ücret ve fazla mesai ücretlerim, hak kazandığım ancak kullanmadığım yıllık izin ücretlerim ve diğer tüm yasal haklarımın en geç 10 gün içinde banka kanalıyla tarafıma ödenmesini talep eder, aksi takdirde yasal yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm.
İsim-Soyisim
Tarih
İmza

İlgili haberler
İstifa tazminatı yakar, haklı fesih kurtarır!

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alamaz. Eğer haklı fesih gerekçesi varsa, istifa etmek yerine haklı...

Kıdem tazminatının kapısını haklı fesih açabilir

İstifa halinde kıdem tazminatı alınamaz. Kendi işten ayrılan işçinin tazminat alabilmesinin 5 yolu v...

İşveren haklı fesih yapsa da işçi hakkını arayabil...

İşverenler yasal yükümlülüklerinden kaçmak için sahte gerekçelerle haklı fesih yapabiliyor. Bu durum...

İşverenin hakareti haklı fesih nedenidir

İşveren veya işveren vekili işçiye sözlü (hakaret vb.) ya da fiili (şiddet vb.) sataşmada bulunursa...

Onaysız esaslı değişiklik haklı fesih nedenidir

İşveren işçinin yazılı onayı olmadan işçi aleyhine esaslı bir değişiklik yaparsa, işçi de haklı fesi...

Emekli işçi de haklı fesih yapabilir

Emekli aylığı bağlanmış olup çalışmaya devam eden işçi de haklı fesih gerekçesi varsa haklı fesih ya...