Kısa çalışma primin dolması nedeniyle feshe engel değil
Emeklilik için primini dolduran ancak yaşı bekleyen işçi, kısa çalışma kapsamında da olsa kıdem tazminatını da alarak işten ayrılma hakkına sahip.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. Sitenizde kıdem tazminatı ile ilgili yazınızı okudum. Normal şartlarda primimin dolması sebebiyle istifa ettiğimde kıdem tazminatı hakkım mevcut. Ancak korona döneminde kısa çalışma ödeneği alırken istifa ettiğimde kıdem tazminatımı aynı şekilde alabiliyor muyum? Konu hakkında bilginiz varsa paylaşabilirseniz çok sevinirim.  

Emekli olmak için gereken prim gün sayısını dolduran ancak emeklilik yaşı henüz dolmamış işçi, SGK’dan bu durumu belgeleyen bir yazı alarak işten ayrıldığı takdirde (son işyerinde 1 yılını doldurmuş olması kaydıyla) kıdem tazminatı alabilir.

Okurumuz da bu durumda. Ancak şu an itibariyle kısa çalışma ödeneği alıyor ve kısa çalışma ödeneği alırken bu hakkını kullanıp kullanamayacağını soruyor.

17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla işverenlere işçileri -işçilerin onayları aranmaksızın- ücretsiz izne çıkarabilme yetkisi verildi. Bu şekilde tamamen ya da kısmen ücretsiz izne çıkarılan işçilerin bu nedenle haklı fesih haklarını kullanamayacakları da kanunda açıkça düzenlendi.

İşverenlere bu yetki 3 ay süreyle tanınmıştı. Bu süre Cumhurbaşkanı tarafından iki defa daha uzatıldı. Mevcut durumda işverenlerin bu yetkisi 17 Eylül’e kadar devam edecek. Bu sürenin daha da uzatılması söz konusu olabilecek.

Bu madde kapsamına giren yani tamamen ya da kısmen ücretsiz izne çıkarılan, kısa çalışma ödeneği ya da nakdi ücret desteği alan işçiler, bu tarihe kadar ücretsiz izne çıkarılmayı gerekçe göstererek haklı fesih haklarını kullanıp işten ayrılamayacak ve haklı fesihten kaynaklı kıdem tazminatı alamayacaklar.

Ancak okurumuzun durumu bu kapsama girmiyor. Emeklilik için gereken primi doldurarak işten ayrılma hakkı, 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesine dayanan bir hak. Ücretsiz izne çıkarılmaya dayanan haklı fesihleri engelleyen yasak ile bu hakkın hiçbir ilgisi yok. Dolayısıyla okurumuzun bu hakkı kullanmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor. Yasal olarak okurumuzun ücretsiz izinde olması ve kısa çalışma ödeneği alıyor olması bu hakkını kullanmasına engel teşkil etmiyor. Herhangi bir yasal düzenlemede bu hakkı sınırlayan bir kural bulunmuyor.

Okurumuz SGK’dan alacağı belge ve işyerine vereceği dilekçe ile söz konusu 14. maddeye dayanarak iş sözleşmesini sona erdirebilir ve kıdem tazminatını talep edebilir. Okurumuzun iş sözleşmesini sona erdirdiği (işten ayrıldığı) tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği de kesilecektir. Dolayısıyla okurumuzun bu durumu da göz önünde bulundurmasında yarar var.

Bu yanıtımızı bir parantez açarak kapatmak zorundayım. Mevcut yasal düzenlemelere dayanarak bu yanıtı hazırladım. Ancak olur da okurumuzun işvereni aksini iddia eder ve okurumuzun kıdem tazminatını ödemezse ve okurumuz yargı yoluna başvurmak zorunda kalırsa, mahkemenin okurumuz lehine karar vereceğinin garantisi vermek mümkün değil. Bunu belirsiz bir durum söz konusu olduğu için söylemiyorum. Durum yasal olarak açık ve net. Ancak uygulama her zaman yasa ile paralel ilerlemeyebiliyor. Dolayısıyla takdir okurumuzun...


İlgili haberler
İşsizlik ödeneğinde süreyi son primler belirler

İşsizlik ödeneğine hak kazanan işçiye ne süreyle ödenek verileceğini işçinin son 3 yılda kaç gün pri...

4 soru 4 yanıtta kısa çalışma ve analık ödeneği

Kısa çalışma ve ücretsiz izin sırasında analık iznine ayrılan kadın işçilerin hakları ile ilgili tüm...

Kısa çalışma ödeneği alan hamile işçi de analık ra...

Kısa çalışma ödeneği alan hamile kadın işçinin analık ödeneği alabilmesi için analık raporu alması g...