Kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı belediyede de var
Belediyelerde ya da belediye şirketlerinde çalışan kadın işçiler de kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkını kullanabilir.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. Size bir sorum olacaktı. Çalışan bir anne olarak sıkıntılı bir süreç geçiriyorum. Belediyenin şirketinde çalışıyorum ve süt iznimi kullanıyorum. Aybaşı itibariyle süt iznim sona erecek. Kısmi süreli çalışmaya geçebilir miyim? Ya da başka haklarım var mı? Bebeğimi uzun süreli bırakma imkanım yok.

Öncelikle okurumuzu tebrik edelim; okurumuza ve çocuğuna aileleriyle birlikte uzun, mutlu ve sağlıklı bir ömür dileyelim.

Okurumuzun süt izni aybaşında sona erecek. Yani okurumuzun çocuğu 1 yaşına girmiş olacak.
Okurumuzun kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkını kullanmasının önünde hiçbir engel yok.
İlgili yasal düzenlemeye göre:

Kısmi süreli çalışma;

a) Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde,

b) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde,

c) Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde,

ç) İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde, işverenin uygun bulması hâlinde yapılabilir.
Belediye şirketleri bu kapsama girmediği için okurumuz kısmi süreli çalışmaya geçmek için işyerine başvuru yaptığı takdirde, belediye şirketinin bu talebi reddetme yetkisi yoktur.

Okurumuz şu yanıtımızdaki dilekçeyi kullanarak başvurusunu yapabilir: KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMAYA NASIL GEÇİLİR? 

Okurumuz kısmi süreli çalışmaya geçince haftada 30 saat çalışacaktır. Bu kısmen çocuk bakımını kolaylaştırsa da, okurumuzun sorununu çözmeyecektir. Öte yandan okurumuz ücretinin ve diğer haklarının üçte ikisini alabilecektir.

Okurumuz bu yüzden “başka haklarım var mı” diye sormuş. Eğer okurumuzun çalıştığı belediye şirketinde 150’den fazla kadın işçi varsa işveren kreş kurmakla yükümlüdür. Konuyla ilgili detaylı bilgilere şu yanıtımızdan ulaşılabilir: İŞVERENİN KREŞ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİ HAKLI FESİH NEDENİDİR

Son olarak şunu belirtelim. Basında yer alan birçok haberde çalışan annelere kreş desteği verildiği ifade edilmektedir. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Çalışan annelere verilen bir kreş desteği yoktur. Detaylara şu yanıtımızdan ulaşılabilir: ÇALIŞAN ANNEYE 1015 TL KREŞ YARDIMI KOCA BİR YALAN 

Okurumuzun örneğinde görüldüğü üzere ücretsiz, erişilebilir kreş hizmetleri sunulmaksızın nihai çözüme ulaşmak olanaklı değildir. 150 kadın işçi şartı nedeniyle milyonlarca kadın işçi ücretsiz kreş hakkından yoksun kalmaktadır. Yarım çalışma, kısmi süreli çalışmaya geçiş gibi haklar da sorunu çözmemektedir.

Çözüm bellidir. Kadınların sesine kulak verilmeli, ücretsiz kreş olanakları sağlanmalıdır!

İlgili haberler
Kısmi süreli çalışmaya nasıl geçilir?

Analık izni sonrasında çocuk ilköğretim çağına gelene kadar kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkını kul...

Kısmi süreli çalışanlar da süt izni kullanır

Kısmi süreli çalışan ya da doğumdan sonra kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçilerin de emzirme (s...

Kısmi süreli çalışanlar işsizlik ödeneği nasıl alı...

Kısmi süreli (part-time) çalışanlar, her ay eksik günlerini isteğe bağlı sigortalılık ile tamamlarla...