Kısmiden tama geçen işçi işsizlik ödeneğinden yararlanabilir
Kısmi süreli çalışmadan tam süreli çalışmaya geçen işçi, son 3 yılda 600 gün primi varsa ve diğer koşulları sağlıyorsa işsizlik ödeneği alabilir.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba özel bir bankada çalışıyorum. 15.04.2021 ile 30.09.2021 arası çocuğun ilkokula başlayana kadar kullandığımız kısmi süreli çalışmadaydım. Kısmi süreli çalışmada eksik prim günlerim olduğu için işsizlik maaşı alabilir miyim ya da geriye yönelik borçlanma sağlanabiliyormuş. Borçlanma ile ödersem faydalanabilir miyim? Şimdiden teşekkürler.

Öncelikle kısmi süreli çalışan işçilerin işsizlik ödeneğinden nasıl yararlanabileceklerine ilişkin genel bilgilerle başlayalım.

İşsizlik Sigortası Kanunu gereği, işsizlik ödeneğine hak kazanmak için aranan koşullardan biri de iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten önceki son 120 gün içinde işsizlik sigortası priminin kesintisiz yatmasıydı. Dolayısıyla kısmi süreli çalışan işçilere isteğe bağlı sigorta yaptırmalarını ve işsiz kalmadan önceki en az 4 ayda eksik primlerini ödemiş olmalarını tavsiye ediyorduk.

Ancak 2019 yılı başında bu kural değiştirildi. Yeni kural ise “son 120 gün içinde hizmet akdine tabi olmak” oldu. Yani artık son 120 günde primin kesintisiz yatmış olması şartı artık aranmıyor. İşçinin son 120 günde aynı işyerinde çalışıyor olması yeterli sayılıyor.

Bununla birlikte İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 46. maddesine göre “4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 52nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işsizlik sigortası primi ödeyen isteğe bağlı sigortalılar” işsizlik sigortası kapsamındadır.

İşsizlik ödeneği alabilmenin ön koşulu işsizlik sigortası kapsamında olmaktır. Dolayısıyla kısmi süreli çalışanlar için son 120 gün kuralı artık engel teşkil etmese de işsizlik sigortası kapsamında olabilmek için “isteğe bağlı sigortalılık yaptırıp işsizlik sigortası primi ödeme” koşulu devam etmektedir.

Bu bilgiler ışığında okurumuzun sorusuna dönelim.

Okurumuz halihazırda tam zamanlı çalışmaya dönmüş durumda. Dolayısıyla, kısmi süreli çalışanların çözmesi gereken sorun artık okurumuz için söz konusu değil. Yukarıda da belirttiğim gibi artık son 120 gün kesintisiz prim koşulu yok. Yani okurumuzun son 120 gününde eksik gün olması okurumuzun işsizlik ödeneğine hak kazanmasına engel değil.

Önemli olan okurumuzun son 3 yıl içinde 600 gün prime sahip olup olması ve sigorta çıkışının işsizlik ödeneğine hak kazanabileceği bir koddan verilmesi.

Altını çizerek belirtelim, okurumuzun borçlanma yapmasına da gerek yok. Çünkü okurumuz işten çıkarıldığı tarih itibarıyla tam süreli çalışan statüsünde olacak; 600 gün prim koşulu ile iş sözleşmesinin sona erdirilme nedenine ilişkin koşulu sağlıyorsa işsizlik ödeneği alabilecek.

Kaldı ki, kısmi süreli çalışanların geriye dönük yaptığı borçlanmalarda işsizlik sigortası primi ödenemediği için bu borçlanma işsizlik ödeneğine hak kazanmada bir yarar sağlamıyor. Dolayısıyla kısmi süreli çalışan işçilerin işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için borçlanma değil çalıştıkları sırada eksik günlerini “işsizlik sigortası primi ödeyen isteğe bağlı sigortalı” olarak tamamlaması gerekiyor.


İlgili haberler
İşsizlik ödeneğini geriye dönük almak mümkün

İşverenin yanlış koddan bildirimde bulunması nedeniyle işsizlik ödeneği alamayan işçi, mahkeme karar...

İşsizlik ödeneğinde 600 güne nasıl bakılır?

İşsizlik ödeneğine hak kazanmada işsiz kalınan tarihten geriye doğru 3 yıl gidilerek bu 3 yıllık dön...

İşsizlik ödeneğinde son 3 yıla işsizlik tarihinden...

İşsizlik ödeneği için son 3 yılda 600 gün prim koşulunda, işten çıkarma tarihinden geriye doğru son...