Servis yükümlülüğünün yerine getirilmemesi haklı fesih nedenidir
İşverenin gece vardiyasında çalışan kadın işçiler için servis yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde kadın işçi haklı fesih yapabilir.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. Çalışmakta olduğum işyeri, beni, yani kadın personeli servisle almakla sorun çıkarıyor. Diğer tüm personeli, kadın-erkek servisle alıp bırakıyorlar ancak beni eve-işe bırakmıyorlar. Bu durumda işi tek taraflı feshedebilir miyim? Feshettiğimde işsizlik maaşı alabilir miyim?

Önce kuralları bir anımsayalım:

İş Yasasının 69. maddesine göre “Çalışma hayatında ‘gece’ en geç saat 20:00’de başlayarak en erken saat 06:00’ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir.”

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesine göre ise “Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece çalışması sayılır.”

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine göre gece vardiyasında çalışan kadın işçilere ilişkin işverenin yükümlülüğü şu şekilde:

“Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.”

Detaylar şu yanıtımızda mevcut: Gece çalışan kadın işçilerin servis hakkı vardır!

İşverenin gece vardiyasında çalışan kadın işçilere servis sağlama yükümlülüğü olduğu halde işveren bu yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, kadın işçi haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanarak işten ayrılabilir, kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarını talep edebilir.

Okurumuzun verdiği bilgilere göre işveren genel olarak servis sağlama yükümlülüğünü yerine getirmekle birlikte, okurumuzu servisten yararlandırmıyor. İşverenin bu uygulamasını haklı kılabilecek çok istisnai bir durum söz konusu değilse, okurumuz haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanarak işten ayrılabilir. Ancak önce durumun tüm detayları ile incelenmesinde ve okurumuzun bir avukattan destek almasında yarar var.

Haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanan işçi, son 3 yılda 600 gün primi varsa ve son 4 ay iş sözleşmesi kapsamında ise, işsizlik ödeneğine yasal olarak hak kazanır. Ancak işverenin haklı fesih yapan işçi için SGK’ya doğru koddan (25 numaralı kod) çıkış bildirimi vermesi gerekir. Birçok işveren haklı fesih hakkını kullanan işçiyi cezalandırmak, işsizlik ödeneğinden mahrum bırakmak için SGK’ya kasıtlı olarak farklı ve işsizlik ödeneğine hak kazandırmayan bir koddan bildirimde bulunabilmektedir. İşverenlerin bu davranışı yasaya aykırıdır ve bu durum söz konusu olursa işçi SGK’ya şikâyette bulunabileceği gibi mahrum kalacağı işsizlik ödeneğini de yasal yollardan işverenden talep edebilir.


İlgili haberler
Kör karanlıkta işyeri servisine ulaşmak da bir der...

Gece vardiyasına yola çıkan ya da gece vardiyasından dönen kadın işçilerin en büyük sorunlarından bi...

İşçinin taşınması işverenin servis yükümlülüğünü k...

İşçinin adresinin değişmesi işverenin gece vardiyasında çalışan kadın işçilere servis sağlama yüküml...

Gece vardiyasından notlar: Size iyi geceler bize k...

Herkes sıcacık yatağında... Hayır değil, bir de gece vardiyası işçileri var. Onların günü, gecesi na...