gece vardiyası

Servis yükümlülüğünün yerine getirilmemesi haklı fesih nedenidir

İşverenin gece vardiyasında çalışan kadın işçiler için servis yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde kadın işçi haklı fesih yapabilir.

Gece vardiyasında çalışmanın bir de eve dönme korkusu var

Gece vardiyasına yola çıkan ya da gece vardiyasından dönen kadın işçilerin en büyük sorunu, karanlık güvensiz sokaklar ve servislerin evlerinin önüne kadar bırakmaması.

Kör karanlıkta işyeri servisine ulaşmak da bir dert!

Gece vardiyasına yola çıkan ya da gece vardiyasından dönen kadın işçilerin en büyük sorunlarından biri servis sorunu. Servis duraklarının evlerine uzak olması kadınları tedirgin ediyor.

GÜNÜN BİLGİSİ: Vardiyalı çalışmanın kadın işçilere zararı say say bitmiyor

Gece vardiyası işçiler için büyük riskler taşıyor. Özellikle işçi kadınların yaşadığı sorunlar say say bitmiyor!

Aynı gece vardiyasında çalışma isteği imkân dâhilinde karşılanır

Eşler aynı işyerinde çalışıyorsa, eşlerin aynı gece vardiyasında çalışma talebi işverence imkândâhilinde karşılanır.

İşveren keyfe keder değişiklik yapamaz!

Gece çalışan kadın işçileri evinin önüne bırakan işveren, tek taraflı bir kararla bu uygulamayı kaldırma hakkına sahip değildir.

Vardiya değişimlerinde 11 saat dinlenme olmak zorunda

Vardiyalı çalışılan işyerlerinde vardiya değişimlerinde işçinin en az 11 saat dinlendirilmesi zorunludur.

Gece 11 saat çalışma işverenin onayına bağlı

Özel güvenlik sektöründe işçilerin yazılı onayı alınarak işçiler 11 saate kadar gece çalıştırılabilir. Ancak işçi talep etse, onay verse bile son karar işverene aittir.

Kıdem tazminatının anahtarı haklı fesihte

Gece vardiyası için servis hakkı verilmeyen ve zorla ücretsiz izne çıkarılan işçi haklı fesih yapabilir ve kıdem tazminatını alabilir.

İşveren gece çalıştırdığı kadın işçiyi evine en yakın merkeze bırakmak zorunda

İşverenler gece vardiyalarında çalıştırdıkları kadın işçileri, evlerine en yakın merkezden alarak evlerine en yakın merkeze bırakmakla yükümlüdür.

Doğumdan sonra gece çalışma yasağı 1 yıl

Gebelik sürecinde ve doğumdan sonraki 1 yılda kadınların gece vardiyalarında çalıştırılması yasaktır. Bakanlığın sitesindeki bilgi ise hatalı…

Kısmi süreli çalışmada saatleri işveren belirler

Analık izinlerinin ardından kısmi süreli çalışmaya geçmek isteyen işçi, hangi gün ve saatlerde çalışmak istediğini işverene bildirir. Ancak son sözü işveren söyler.

Çalışma şartlarının uygulanmaması haklı fesih nedenidir

İşverenin kadın işçilerle ilgili kurallara uymaması, işçi için haklı fesih nedeni oluşturur. Emsal Yargıtay kararlarını yanıtımızda bulabilirsiniz.

Hamile işçi gece çalıştırılamaz

Gebeliğin tespit edildiği tarihten çocuk bir yaşına girene kadar geçen süre zarfında kadın işçiler gece vardiyasında çalıştırılamaz.

Gece vardiyasında 8 Mart sohbeti

Bu sohbette şunu gördüm ki çoğu kadının 8 Mart’tan haberi yok ya da ilgisini çekmiyor, bilmenin hayatında hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini düşünüyor. Oysa 8 Mart’ı tüm kadınların bilmes lazım.

Gece çalışan kadın işçilerin servis hakkı vardır!

İşveren, gece çalıştırdığı kadın işçilere –işçinin evine en yakın merkezden- servis sağlamak zorundadır. Bu şarta uyulmadığında yapılabilecekler bu yazıda!

GÜNÜN SORUSU: Vardiyalı çalışan kadın işçiler soruyor

Vardiyalı çalışan kadınların en büyük dertlerinden biri ev ve çocuk bakımı... Tuzla'dan bir işçinin haklı ve sitemkar sorusu da şu; 'Çocuk bakımı ve evden neden sadece kadınlar sorumlu?'

Biz çalışıyoruz, aracılar kazanıyor

Günlük olarak tekstilde paketleme işlerine gidiyorum. Gece vardiyalarına gidiyorum. Çünkü iki çocuğum var ve gündüzleri onlara bakacak kimsem yok.

GÜNÜN BİLGİSİ: Gece postalarında çalışma süresi uzuyor!

Kadın işçilerin gece vardiyalarındaki çalışma sürelerini düzenleyen yasanın yönetmeliği yayınlandı. Gazetelerde “kadın işçilere müjde” diye duyurulan yönetmelik aksine yükümüzü daha da ağırlaştırıyor.

Gece mesaisinde yönetmelik değişikliği: Kadın işçiler için ne değişti?

Turizm, özel güvenlik ve sağlık işkolunda gece 7.5 saati aşan mesai yapılmasına olanak tanıyan yasanın yönetmelikleri, Resmi Gazete’de yayınlandı.