SGK hak gasbına devam ediyor!
SGK’nın yaptığı yasaya aykırı yönetmelik değişikliği nedeniyle analık iznindeyken işten çıkarılan kadın işçilerin analık ödeneği 10 gün sonra kesiliyor.

Okurumuzun Sorusu:
Merhaba. Eşim doğum iznindeyken işten çıkarıldı sözleşme süresi bittiği için. Sizin cevaplarınızda okuduğum kadarıyla bu durumda bile 8 haftalık sürenin parasını alabilmesi lazım. Ama SGK ile görüştüğümde “bu yasa değişti, çıkış yapılan tarihten sonraki 10 günü alır sonrasını alamaz” diyorlar. Bu durumda ne yapmam gerekir?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın 18. maddesine göre:

“sigortalı kadınınanalığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadelisigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede,çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek ... geçici iş göremezlik ödeneği verilir”.

Yasaya göre analık ödeneğine hak kazanmanın koşulları açıktır:

1) Kadın işçinin doğum öncesi analık izni nedeniyle rapor aldığı tarihte sigortalılık halinin devam etmesi (bu koşul kanundaki ‘sigortalı kadının’ ifadesinden kaynaklanıyor),

2) Doğum tarihinden önceki 1 yıl içinde en az 90 gün priminin ödenmiş olması.

Bu koşulları sağlayan ve analık ödeneğine hak kazanan işçinin, analık iznindeyken işten çıkarılsa dahi hak kazandığı ödeneği sonuna kadar alması gerekir. Kanun bunu gerektirmektedir! Zaten yıllar boyunca da kanun bu şekilde uygulanmıştır.

Biz de bu yüzden köşemizde okurlarımızı bu şekilde bilgilendirdik.

Ancak 2017’de SGK’nın yaptığı akıl almaz, hukuk tanımaz bir yönetmelik değişikliği nedeniyle uygulama değişmiştir.

Bir hukuk devletinde yasa ile tanınan bir hak yönetmelik ile kısıtlanamaz. Yasada yer almayan bir koşul yönetmelik ile getirilemez. Yasa ve yönetmelik aynı konuda farklı koşullar arasa dahi, yasa yönetmeliğin üzerinde olduğu için yasa uygulanır.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu 5 Aralık 2017 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde kanuna aykırı bir değişiklik yaparak, analık iznindeyken işten çıkarılan hamile işçilerin analık ödeneği alabileceği süreyi işten çıkarma tarihinden başlayarak 10 gün ile sınırladı. Tüm detaylar BURADAKİ yanıtımızda mevcut.

Sonuç olarak ne yazık ki okurumuzun eşinin sözleşmesinin bitmesi ve sigorta çıkışının yapılmasından 10 gün sonra SGK analık ödeneğini kesmiştir. Bir de üstüne “yasa değişti” diye yanlış bilgi vermiştir. Yasa değişmedi. SGK yönetmeliği yasaya aykırı biçimde değiştirdi!

Bu durumda okurumuzun eşinin bu aşamada yapabileceği tek bir şey var: SGK’ya dava açarak yasaya aykırı yönetmelik maddesi ile sınırlanan analık ödeneğinin tümünü talep etmek! Çünkü SGK uygulamasında ısrar ediyor!Aksi takdirde SGK’nın yanlışından dönmesini beklemek gerekecek.

Bir kez daha çağrımızı yapalım: SGK analık istirahatine ayrılana da rapor alan işçileri mağdur etmeye son vermeli, derhal yönetmeliği yasaya uygun hale getirmeli ve yönetmelik değişikliği yaptığı 5 Aralık 2017 tarihinden bu yana hakkını gasp ettiği tüm işçilere yasal haklarını en kısa sürede teslim etmelidir!

İlgili haberler
Hamilelik nedeniyle işten çıkarmaya karşı haklarım...

Yine bir okurumuz hamile olduğu için işten çıkarılmış ve performans gerekçe gösterilmiş. Okurumuz ar...

Hamilelik nedeniyle çıkarılan işçi ‘ayrımcılık’ ta...

Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan işçi, iş güvencesi kapsamında ise işe iade isteyebilir. Kapsamda...

Hamilelik nedeniyle sözleşmenin yenilenmemesi ayrı...

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan hamile kadın işçinin sözleşmesi sırf hamilelik nedeniyle ye...