Son 120 günde iş değiştiren de işsizlik ödeneği alabilir
İşsiz kalmadan önceki son 120 gün içinde iş değişikliği yapan işçi, iş değişikliği sırasında gün kaybı yaşamamışsa işsizlik ödeneği alabilir.
Okurumuzun Sorusu:
Merhaba. Ben 6 Aralık 2021 tarihinde istifa ettim. Aynı gün başka bir şirkette giriş yaptım. Ama bu şirket 14 Aralık 2021 tarihinde çıkışımı verdi. Son 120 gün ve 3 yıl 600 gün şartlarım uyuyor. Ama bu giriş çıkışım işsizlik ödeneği almamı etkiler mi?

2019 yılı Ocak ayında yapılan değişiklik öncesinde son 120 güne ilişkin yasal kural şu şekildeydi:

“Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma”.

Bu kural 2019 yılı Ocak ayında şu şekilde değiştirildi:

“Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma”.

Sonuç olarak bu değişiklik son 120 günün aynı işyerinde geçirilmesi gibi bir koşul getirmedi.

Son 120 gün boyunca iş sözleşmesi (hizmet akdi) kapsamında çalışmış olanlar, bu 120 gün farklı işyerlerinde geçirilmiş olsa dahi işsizlik ödeneğinden yararlanabilirler. Altını çizelim, işçinin diğer yasal koşulları da (son 3 yılda 600 gün ile işsizlik ödeneğine hak kazandıran bir nedenle işten çıkarılmış olma) karşılamış olması gerekiyor.

Sonuç olarak önemli olan son 120 gün içinde iş değiştiren işçinin arada hiç boşluk olmaksızın yeniden sigortalı işe girmiş olması. Yani son 120 gün aynı işyerinde ya da farklı işyerlerinde geçirilmiş olabilir. Arada boşluk yoksa, farklı işyerlerinde de olsa son 120 gün iş sözleşmesi kapsamında geçirilmişse sorun yok.

İŞKUR’un internet sitesinde de bu durum teyit ediliyor: “Bununla birlikte, 18.01.2019 tarihi ve sonrasında hizmet akdi sona erenler için, aynı işverenle olup olmadığına ve eksik gün nedenlerine bakılmaksızın hizmet akdinin feshinden önceki son 120 günlük dönemde hizmet akdinin bulunması halinde son 120 gün şartının sağlanması bakımından yeterlidir.”

Okurumuz son 120 günde iş değiştirmiş. Ancak önceki işinden istifa ettiği gün yeni işyerinde sigorta girişi yapılmış. Dolayısıyla boşluk yok. Okurumuz işsizlik ödeneği bakımından son 120 gün ve son 3 yılda 600 gün prim koşulunu yerine getirmiş durumda.

Ancak bir koşul daha var! Son işverenin okurumuzu işsizlik ödeneğine hak kazandıracak bir kod üzerinden işten çıkarmış olması. Eğer bu koşul da mevcutsa, okurumuz işsizlik ödeneği alabilecektir.

İlgili haberler
Analık izni işsizlik ödeneğine engel değildir

Analık izni dönüşünde işten çıkarılan kadın işçi son 3 yılda 600 gün primi varsa işsizlik ödeneği al...

Kısmiden tama geçen işçi işsizlik ödeneğinden yara...

Kısmi süreli çalışmadan tam süreli çalışmaya geçen işçi, son 3 yılda 600 gün primi varsa ve diğer ko...

İşsizlik ödeneğini geriye dönük almak mümkün

İşverenin yanlış koddan bildirimde bulunması nedeniyle işsizlik ödeneği alamayan işçi, mahkeme karar...