GÜNÜN BİLGİSİ: Çocuğun zararlı içeriğe maruz kalması nedir?
Pornografiye maruz kalma çok küçük bir çocuğa zarar verebilecekken, ergenler söz konusu olduğunda aynı şeyin mutlaka zararlı olmayıp cinselliği keşfetme anlamına gelebileceği de dikkate alınmalıdır.

Zararlı içeriğe maruz kalmadan kastedilen, çocukların, bilerek ya da bilmeden, yaşlarına uygun olmayan cinsellik ya da şiddet içeren materyale ya da gelişimleri açısından başka yönleriyle zararlı sayılan içeriğe erişmeleri ya da böyle bir içerikle karşılaşmalarıdır.

Bu durumda zararlı içerik çocuğun cinsel istismarı materyalinden (çocuk pornografisi) çok daha geniş bir alanı kapsar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla yetişkin pornografisi ve çocuğun cinsel istismarı materyali dahil çocuğa zarar verebilecek her tür materyali içerir.

Ancak, bir nokta önem taşımaktadır: Yasal düzenlemeler “zararlı içeriğin” ne olduğuna net bir tanım getirmelidir; aksi takdirde pek çok içerik “zararlı” sayılabilir ve bu da sansürcülük ya da başka özgürlüklerin ihlali sınırına gelip dayanır.

Çocukların “pornografik” nitelikte zararlı içeriğe maruz bırakılmasına zaman zaman çocukların “kötü yola sevk edilmeleri” ya da “pornolaştırılması” olarak atıfta bulunulur.

Örneğin bir yetişkin bir çocuğa kasıtlı olarak (zararlı içerik veya) pornografi gösterirse ya da yanında çocuk varken pornografi izlerse böyle bir durum ortaya çıkar. İlk örnek temassız cinsel istismar sayılabilir ve zararlı ya da cinsel içerik çocukların hazırlanmasında sıklıkla kullanılır.

Zararlı içeriğe maruz kalma zararlı cinsel davranışların kişi ya da akran grupları olarak çocuklar için normalleşmesini beraberinde getirebilir. Bu da bir tür “çocukların kötü yola sevk edilmesi” olarak görülebilir; ancak bu, belirli kişilerin niyetleri ya da fiillerinden ziyade çocukların toplumsal olarak cinselleştirilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Pornografiye maruz kalma çok küçük bir çocuğa zarar verebilecekken, ergenler söz konusu olduğunda aynı şeyin mutlaka zararlı olmayıp cinselliği keşfetme anlamına gelebileceği de dikkate alınmalıdır. Ayrıca, çevrim içi pornografiye maruz kalınması istenmeden olabilse de
çocuğun/ergenin kendi girişimiyle de gerçekleşebilir ve burada çocuğun cinsel sömürüsü materyali gibi yetişkin pornografisi de söz konusu olabilir.

Kaynak: Çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismardan korunması için terimler & kavramlar kılavuzu

İlgili haberler
GÜNÜN BİLGİSİ: Cinsel istismarla mücadelede ebevey...

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneğinin hazırladığı cinsel istismarla mücadelede ebeveyn olarak yapabile...

GÜNÜN BİLGİSİ: Çocuk istismarına karşı neler yapıl...

Çocuğu ihmal ve istismardan korumak ve istismara maruz kalan çocuğun örselenmemesini sağlamak imkans...

GÜNÜN BİLGİSİ: Çocuk istismarı ile pedofili aynı ş...

Toplumda genel bir yanlış yargı olan çocuğa yönelik çocuk istismarı ‘pedofili’ ile sık sık aynı görü...