Almanya'da İstanbul Sözleşmesi raporu: Sözleşme Almanya'da hala etkin uygulanmıyor
İstanbul Sözleşmesi İttifakı (BIK) İstanbul Sözleşmesi'nin Almanya'da uygulanmasına ilişkin alternatif raporunu yayınladı.

İstanbul Sözleşmesi İttifakı (BIK) İstanbul Sözleşmesi'nin Almanya'da uygulanmasına ilişkin alternatif raporunu yayınladı. İttifak, Sözleşme'nin yürürlüğe girmesinden üç yıl sonra bile, Almanya'nın tüm kadın ve kız çocuklarının şiddetsiz bir yaşam hakkını uygulamak için genel bir departmanlar arası stratejisi, etkili kurumları ve gerekli kaynaklara sahip olmadığını bildirdi. BIK raporuna göre özellikle mülteci veya göç geçmişi olanlar, engelli, farklı cinsiyet kimlikleri olanlar veya evsiz kadınlar gibi gruplar için Sözleşme'de yer alan önleme, koruma, tavsiye ve hukuka erişim hala yetersiz.

Rapor, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadeledeki eksiklikleri ortaya koyuyor. Neredeyse bir yıl süren bir süreçte oluşturulan alternatif rapor, yasal olarak bağlayıcı Sözleşme'nin uygulanması için acilen gerekli adımları gösteriyor. Hükümetin Eylül 2020 tarihli raporunun aksine, İttifak raporu kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önleme ve bunlarla mücadelede hala var olan boşluklara işaret ediyor ve ayrıntılı öneriler sunuyor. Eleştirel ve yapıcı değerlendirmeyle açıkların sorumlusu olarak hükümeti gösteriyor. İttifak, federal, eyalet ve yerel hükümetlerin gelecekte attıkları somut adımlara göre değerlendirilmesini talep ediyor. 

Yaklaşık 200 sayfalık alternatif raporda İstanbul Sözleşmesi'nin Almanya'da geçerli yasa haline gelmesinden üç yıl sonra, düzenlemelerin tam olarak nerede uygulanmadığını gösteriyor.

Varılan sonuç: "Almanya'daki kadınlar ve kız çocukları, destek sistemindeki boşluklar nedeniyle hala şiddetten yeterince korunmuyor."

İstanbul Sözleşmesi İttifakı, çok yönlü ayrımcılığa karşı bir eylem planı çağrısında bulunuyor. BIK katılımcılarından göçmen kadın derneklerinin çatı örgütü  DaMigra yöneticisi Delal Atmaca tarafından yapılan açıklamada, “İmzacı devletler sadece tüm kadınlara ve kız çocuklarına eşit muamele etmeyi değil, aynı zamanda cinsiyetle ilgili mevcut klişeleri ve eşit olmayan güç ilişkilerini azaltmak için uygun önleyici tedbirler almayı da taahhüt ederler. Ne yazık ki bunun için bir eylem planı bile yok” dedi.

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
Almanya’daki hak örgütlerinden İstanbul Sözleşmesi...

Almanya’da CEDAW Alliance, DaMigra, Göçmen Kadınlar Birliği ve DİDF yaptıkları açıklama ve eylemlerl...

Almanya'da 'İstanbul Sözleşmesini uygula' eylemler...

Kendi ülkelerinde Sözleşme'nin tam olarak uygulanması talebiyle ve Türkiye'nin Sözleşme'den çekilme...

Almanya’nın İstanbul Sözleşmesi notu zayıf

İstanbul Sözleşmesi’nin Almanya’da uygulanmasına dair GREVIO Raporu yayımlandı. Hükümet Sözleşmeyi d...