ILO: Her 5 çalışandan biri şiddete ve tacize maruz kalıyor
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO), “İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Aracılığıyla Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi ve Ele Alınması” başlığıyla yeni bir rapor yayınladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO), “İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Aracılığıyla Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi ve Ele Alınması” başlığıyla yeni bir rapor yayınladı. Gerçek Gündem'in haberine göre rapora göre her beş çalışandan biri şiddet ve tacize maruz kalıyor.

Bu sorun her türlü işyerini etkileyebileceği gibi işle ilgili işyeri dışı faaliyetler olan; işe gidiş gelişlerde, işle ilgili seyahatlerde, etkinliklerde, dijital iletişimlerde, sosyal faaliyetlerde ve ev eksenli ofislerde de ortaya çıkıyor.

Rapora göre, incelenen 25 ülkede, iş yerindeki şiddet ve tacizle ilgili tüm yasal hükümlerin yaklaşık üçte ikisi İSG mevzuatı ve yönetmeliklerinde bulunuyor. İSG politikalarının, işverenlerin ve çalışanların sorumluluklarını tanımlamak ve önleyici stratejileri belirlemek konusunda diğer düzenleyici yaklaşımlara kıyasla daha detaylı olduğu belirtildi.

Rapora göre; Amerika, Avrupa ve Orta Asya'da, şiddet ve tacizle ilgili hükümler genellikle İSG ile ilgili yasalarda yer alırken, Asya Pasifik ve Arap ülkelerinde cinsel taciz, hedefe yönelik yasal çerçeveler aracılığıyla ele alınıyor. Danimarka, şiddeti ve tacizi önlemek için özel yasal düzenlemelere sahipken El Salvador bunu psikososyal bir risk olarak kabul ediyor.

Raporda; İspanya ve Tunus, şiddet ve tacizi kapsayabilecek geniş İSG yasalarına sahipken, yalnızca İspanya’nın bu konuyu açıkça kabul ettiği ve yönetimi konusunda rehberlik sağladığı kaydedildi. Barbados ve Bangladeş'te ise politikalar genellikle cinsel tacize odaklandı.

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
İZELMAN’da çalışan kadın işçiler: ILO 190 İş Yaşam...

İZELMAN'da çalışan kadın işçiler, 'Yaşamak ve yaşatmak için bütün kadınlar omuz omuza' diyerek 25 Ka...

ILO 190 ve kadın gazeteciler

ILO 190’ın kadın gazeteciler için önemini, kadın gazetecilerin işyerlerinde maruz kaldığı şiddeti, T...

ILO 190: İş yerinde şiddete karşı bir dayanak

ILO 190 iş yerinde şiddet ve taciz konusunda yazılmış en kapsamlı metin. Biliyoruz ki işyerlerinde d...