Belediye işçisi kadınlar bu 25 Kasım’da daha örgütlü
Yapılması gereken, erkek egemenliğinin baskın olduğu sendikalarda, bu engellerin ortadan kaldırılması için nasıl politikalar geliştirileceğini, hangi taleplerin öne çıkarılacağını ele almak olmalıdır.

DİSK’e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube ve şubeye bağlı Kartal, Kadıköy ve Ataşehir belediyelerinde bulunan birimler ve çeşitli müdürlüklerde kadın komisyonları oluşturulması gündemde. Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü 25 Kasım yaklaşırken kadın işçilerin talepleri doğrultusunda gündeme alınan komisyonlar ile işyerlerinde ayrımcı uygulamalara, şiddete, taciz ve mobbinge karşı daha güçlü ve örgütlü mücadele verilmesi amaçlanıyor.

Kadınların yoğun çalıştığı işkollarında örgütlü olsalar bile sendikalar, genel olarak, erkek egemen zihniyetin hakim olduğu yapılar olarak faaliyet yürütüyor. Ancak son yıllarda kadınların sendikal mücadeleye katılımını ve yönetim kadrolarında temsiliyetini artırmayı hedefleyen daha eşitlikçi söylemler ve girişimler artıyor.
Bunda kadın hareketinin yürüttüğü kampanyaların ve çalışmaların sendikal örgütleri etkilemesi kadar; kadın işçi ve emekçilerin giderek daha çok haklarını talep eder, vaatleri sorgular, yanlışlara tepki gösterir olmasının da payı var.

Kadınların yoğun çalıştığı işkollarında dahi sendikalara erkeklerin egemen olmasına ilişkin en yaygın ve aynı zamanda en yanlış kanı kadınların sendikalaşmaya, sendikal çalışmalara ilgi göstermediğidir. Bu, erkek yöneticiler tarafından dile getirildiği gibi, sendika içinde kişisel gayreti, mücadelesi ile “yer edinebilmiş” bazı kadınlar tarafından da ifade ediliyor ne yazık ki. “Kadınlar kendi sorunlarına sahip çıkmıyor, şartlarını zorlamaya yanaşmıyorlar, biz başardıysak onlar da yapabilir, çaba göstermeleri gerekiyor” şeklindeki ifadeler, kadınların sendikal örgütlenmelerle mesafesindeki ekonomik ve toplumsal nedenleri göz ardı ediyor.

Bir kadının sendikal faaliyet yürütebilmesi ve yönetim kademelerinde sorumluluk üstlenmesi için aşması gereken bir çok engel var. Ailesini, eşini, yakın çevresini, hatta mahallesini ikna etmekten başlayarak, günlük yaşamını da bunu mümkün kılacak şekilde organize etmesi gerekiyor. Evde olmadığında çocuğa kimin bakacağı, ev işlerinin kim tarafından yapılacağı gibi... Ve bütün bunları tek başına yapması bekleniyor.

Yapılması gereken, erkek egemenliğinin bu denli baskın olduğu sendikalarda, bu engellerin ortadan kaldırılması için nasıl politikalar geliştirileceğini, hangi taleplerin öne çıkarılacağını, hangi araçların kullanılacağını, nasıl örgütlenmeler yaratılması gerektiğini ele almak olmalıdır. Ve bunu yaparken eşitlik anlayışının sendikanın kadın erkek tüm üyelerine benimsetilmesi yönünde faaliyetler yürütülmesi önemlidir.

KADINLAR KARAR MEKANİZMASI İÇİNDE OLMALI

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan: “Belediyelerde binlerce kadın çalışan var. Daha zor şartlar altında çalışmalarına rağmen mobbing, şiddet ve tacize maruz kaldıkları yetmiyormuş gibi erkek egemen bir yapı içerisinde söz hakları da fazla yok maalesef. Ama bunun tersini yaratmak mümkün ve anahtarı yine işçi kadınların elinde. Nasıl mı? Birimlerde, müdürlüklerde ve belediyelerde kadın komisyonları oluşturarak sendikayla birlikte karar mekanizması içinde temel bir unsur haline gelinmesi gerekiyor. Bununla ilgili bizler örgütlü olduğumuz üç belediyede kadın komisyonu kurulması ile ilgili üyelerimizle çalışma yürütüyoruz.”

PLANLARIMIZI KOMİSYONLAR ÜZERİNDEN YAPACAĞIZ
Kadıköy Belediyesi İşçi Temsilcisi Birgül Makal: Örgütlenmek, daha özgür olabilmek, haklarımızı savunmak açışından kadın komisyonlarının oluşturulmasını yararlı görüyorum. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. 25 Kasım ve 8 Mart gibi kadın mücadelesi açısından önem taşıyan günlerde de bu komisyonlar üzerinden planlamalar ve etkinlikler yapacağız.


İlgili haberler
Sendikalı olmak güvenimi artırdı

Sendikalı olmak kendime olan güvenimi arttırdı. İş arkadaşlarım bu konuda çok çekingenler, çünkü işt...

Hastanede hem çalışan hem sendikacı olmak

Sağlık alanı gün geçtikçe piyasalaşıyor; “performans sistemi”, “kalite yönetimi”, “müşteri memnuniye...

Sendikal mücadelenin önünü aydınlatan grevciler: K...

Annie’nin yayınlanan yazısı üzerine patron işçilerden zorla koşullarından mutlu olduklarını söyleyen...