ücretsiz izin

Hamile işçinin mümkünse oturarak çalışması sağlanır

Hamile işçilerin mümkünse oturarak çalışması sağlanır. Bu mümkün değilse sık ve uzun ara, sürekli ayakta çalışmanın engellenmesi, iş değişikliği ve ücretsiz izin gibi önlemler alınır.

Fiili çalışma yoksa 37. haftaya kadar ‘çalışabilir raporu’ alınmamalı

Pandemi nedeniyle fiili çalışması olmayan kadın işçilerin ‘37. Haftaya kadar çalışabilir raporu’ alması uygulamada sıkıntıya yol açabilir.

Zorunlu ücretsiz izin analık ödeneği hakkını yok edemez!

Kadın işçinin analık iznine ayrıldığı tarihte zorunlu ücretsiz izinde olması analık ödeneği almasına engel teşkil etmez.

‘İşten çıkarma yasağının kaldırılması kadın işçileri daha çok etkileyebilir!’

DİSK-AR Araştırma Uzmanı Deniz Beyazbulut ile pandemi sürecindeki işsizlik tablosunu, kadın işsizliğinin pandemi sürecindeki durumunu ve gelecek süreçte kadın işçileri nelerin beklediğini konuştuk…

Patronlar pandemiyi bahane ederek ramazan erzaklarını bile ödemek istemiyor!

Koronavirüs sürecinde Bursa’daki işçi kadınların yoksullukla başı dertte. Ücretsiz izne çıkarılan kadınların bu yıl patronları Ramazan erzaklarının ödemesini dahi kesti.

Şölen Çikolata işçileri ücretsiz izne çıkarıldı

Çoğunluğun kadın işçi olduğu Antep'teki Şölen Çikolata'da 600'e yakın işçi ücretsiz izne çıkarıldı. İşçi bir kadın soruyor: "Sadece devletin ödeneğiyle nasıl geçinelim?"

Ücretsiz izne çıkarılan işçi: ‘Taleplerimizi haykırıp dayanışmayı büyütmeliyiz’

İzmir Bornova’dan ücretsiz izne çıkarılan Birgül:: “1 Mayıs yaklaşıyor, benim durumumda binlerce kadın var. Devlet asıl bizlere destek paketleri açıklamalı ama mücadele etmeden olmayacak görüyoruz.”

İşçinin ücretsiz izinde olması analık iznine engel değil

Hamile kadın işçinin koronavirüs nedeniyle ücretsiz izinde olması analık iznine engel değil. Ancak işçinin son 3 haftaya kadar çalışıp, doğum sonrası izni uzatması mümkün değil.

Tuvalete gittiğimizde dakikaları sayıyorlar

Gıda işçisi bir kadın anlatıyor: Tuvaletlerde bazen sabun ve kağıt havlu bile olmuyor. Koydukları dezenfektan kutuları ise çoğu zaman boş.

Anaokulunda koronavirüs fırsatçılığı: Öğretmenleri ücretsiz izne çıkarmaya çalıştılar

Tuzla’da bulunan bir özel bir anaokulunda koronavirüs dolayısıyla okulların tatil edilmesinin ardından işveren anaokulu öğretmenlerini ücretsiz izne çıkarmaya çalıştı.

Doğum yapan işçi ücretsiz izni kabul etmek zorunda değil

Analık izninin bitiminde kadın işçi çalışmaya geri dönebileceği gibi 6 aya kadar ücretsiz izin alabilir. Ancak işveren işçiyi ücretsiz izin almaya zorlayamaz.

Doğum sonrası ücretsiz izin yıllık izinde hesaba katılmaz

Analık izninde geçen süre yıllık izne hak kazanmada çalışılmış gibi sayılır. Ancak analık izni sonrası ücretsiz izin çalışılmış gibi sayılmaz ve hesaba dâhil edilmez.

Özel hastaneden alınan raporlar da geçerlidir

SGK ile anlaşması olsun ya da olmasın özel hastaneler tarafından verilen istirahat raporları geçerlidir. 20 günü aşan raporlar, Sağlık Kurulu tarafından verilebilir.

İşçi onayı olmadan ücretsiz izne çıkarılamaz

İşçinin ücretsiz izne çıkarılabilmesi için onayının alınması gerekir. İşveren onay almadan ücretsiz izne çıkarırsa, işçi çalışmasa da ücretini talep edebilir.