CHP’li Girgin: Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir istihdam rejimine ihtiyaç var
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin verdiği araştırma önergesiyle, Türkiye’de işsizliğin kadınlar üzerindeki etkilerinin bütün boyutlarıyla araştırılmasını istedi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin verdiği araştırma önergesiyle, mevzuatımızı toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı şekilde güncellemek hedefiyle Türkiye’de işsizliğin kadınlar üzerindeki etkilerinin bütün boyutlarıyla araştırılmasını istedi. Girgin açıklamasında “Pandemi sürecinde işsizlik sadece artmakla kalmamış, işsizliğin sebep olduğu toplumsal yaralar daha da derinleşmiştir. Kadınlar artan ve derinleşen işsizlikten en çok etkilenen kesimlerin başında gelmektedir” dedi.

ÇALIŞMA YAŞINDAKİ HER 3 KADINDAN 1’İ İŞSİZ

Girgin, dün açıklanan TÜİK verilerine göre, Nisan 2021’deki işsizlik oranlarına dair şu bilgileri verdi: “Nisan 2021 itibarıyla, 15 yaşın üzerindeki nüfusumuz 63 milyon 488 bin kişi ve yaklaşık yarısını kadınlar diğer yarısını da erkekler oluşturuyor. Türkiye’de işgücü ise 32 milyon 567 bin kişi; bunun 10 milyon 452 bini kadın, 22 milyon 115 bini erkeklerden oluşuyor. Bu işgücü içinde 4 milyon 511 bini (1 milyon 661 bin kadın, 2 milyon 850 bin erkek) iş aradığı halde bulamamakta, yani işsiz. DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamaya göre geniş tanımlı işsiz sayısı 9milyon 837 bin kişidir. Geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) erkeklerde yüzde 24.4 ve kadınlarda yüzde 33.3 düzeyindedir.Yani çalışma yaşındaki her 3 kadından 1’i işsizdir.”

KADINLAR DAHA ESNEK GÜVENCESİZ VE SENDİKASIZ ÇALIŞMAK ZORUNDA BIRAKILIYOR

Girgin “Kadınların yaşamın her alanında karşı karşıya kaldığı eşitsizlik ve ayrımcılık Kovid-19 döneminde çalışma yaşamında daha da belirgin hale geldi. Kadınların daha esnek, güvencesiz ve sendikasız çalışmak zorunda bırakıldığı biliniyor” dedikten sonra kadın işsizliğinin nedenlerini şöyle sıraladı: “Ataerkil toplumsal yapının kadınların öncelikli görevini aileye bakmak (çocuk, yaşlı, engelli bakımı) olarak düzenlemesi, işe alımlarda ve çıkarmalarda karşılaşılan ayrımcılık, neoliberal dönemde bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de AKP döneminde, devletin sosyal politika işlevlerinin azalması ile sosyal hizmetlerin yükünün “eş ve anne” olarak görülen kadınlara yıkılması ve daha kolay işten çıkarmanın mümkün olduğu kayıt dışı sektörlerde çalışmanın kadınlar arasında daha yaygın olması.”

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DAYALI BİR İSTİHDAM REJİMİNE İHTİYAÇ VAR

Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir istihdam rejimine ihtiyaç var diyen Girgin önerilerini şöyle sıraladı:
■ Kadın istihdamın önündeki engellerden olan çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve ev işleri kadının üstünden alacak sosyal politikalar uygulanmalı.
■ Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılık terk edilmeli, cinsiyetçi iş bölümüne, ücret eşitsizliğine son verilmeli; güvenceli ve düzenli işler yaratılmalı.
■ Salgın döneminde artan kadın işsizliğini azaltacak istihdam politikaları hızla hayata geçirilmeli.
■ Kadınların gelirlerini koruyacak önlemler alınmalı, artan bakım emeği için ekonomik destek ve ebeveyn yardımları sağlanmalı.
■ Sendikaların çalışma alanlarına yönelik politikaları oluşturulurken ve hayata geçirilirken toplumsal cinsiyet eşitliği referans alınmalı.
■ İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe konmalı, 6284 sayılı Yasa etkin bir şekilde uygulanmalı.
■ ILO’nun 190 sayılı sözleşmesi derhal imzalanmalı.
■ Sendikalar yaşamın her alanında kadına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet ve tacizin sonlandırılması için önlemler almalı.
■ Sendikalarda, meslek odalarında ve diğer demokratik örgütlerde kadınların karar mekanizmalarında varlığını garanti altına alacak kararlar hayata geçirilmelidir.”

Fotoğraf: Burcu Yıldırım/Ekmek ve Gül

İlgili haberler
DİSK-AR: İşsizlik salgının ilk aylarından daha köt...

DİSK-AR ‘İşsizlik ve istihdamın görünümü’ raporunu açıkladı: İşsizlik salgının ilk aylarından daha k...

A101 işçisi doğum iznindeyken Kod 48 ile işten atı...

A101’de çalışan işçi doğum izni aldığı halde devamsızlığı kapsayan Kod 48’le işten atıldı. Mağaza Ma...

Umutsuzluk salgınına karşı tek çare mücadele

Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin, nakit ücret desteği işsizlik fonundan karşılanırken, iktidar is...