Ebeler vaat değil, mesleklerinin tanınmasını ve haklarını istiyor
21-28 Nisan Ebeler Haftası’nda toplum sağlığı ve kadın sağlığı için hayati bir yerde duran ebelerin sorunların dikkat çeken SES, ebelerin taleplerini sıraladı.

Ebeler vaat değil, mesleklerinin tanınmasını ve haklarını istiyor

21-28 Nisan Ebeler Haftası’nda toplum sağlığı ve kadın sağlığı için hayati bir yerde duran ebelerin sorunların dikkat çeken SES, ebelerin taleplerini sıraladı.

Ebeler ana-çocuk sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi ve doğum sonrası hizmetleri veren, doğum yaptıran, 0-6 yaş grubu çocuk beslenme ve aşılarını yapan, aile planlaması, kişisel temizlik kuralları, ilk yardım, bulaşıcı ve sosyal hastalıklardan korunma, savaşla ilgili konularda birey, aileye, topluma sağlık eğitimi veren, doğum, ölüm ve istatistik verileri toplayan, değerlendiren kamu kuruluşları ile gerekli işbirliğini sağlayan ve Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan meslek mensubu…

Dünya Sağlık Örgütü hemşireler ve ebelerin sağlık hizmetinin sağlanmasına hayati rolüne dikkat çekiyor; 2030 yılına kadar 9 milyon hemşire ve ebeye ihtiyaç olduğunun altını çiziyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası SES, Ebeler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada son yıllarda ebelerin hem kamuda hem de özelde kendi meslek tanımlarının dışında başka işlerde de çalışmaya zorlandığını, angarya işlere koşturulduğunu, mesleki bağımsızlığını yok edildiğini ifade ediyor.

En başta Sağlıkta Dönüşüm Programıyla sağlığın piyasalaştırılması, sağlık çalışanlarının iş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalışmaya zorlanması bu durumun nedeni... İş sağlığı ve güvenliği yasası, uygulamada ve yürürlükte olduğu halde tükenmişlik, fiziksel riskler ve şiddet gibi birçok riskle karşı karşıya olan ebelerin çalıştığı birimlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına gereken önem verilmiyor.


EBELERİN SORUNLARI AKP’NİN SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMIYLA KAT BE KAT ARTTI

SES, “AKP eliyle yürütülen neoliberal sağlıkta dönüşüm programıyla ebelerin mesleki sorunlarını daha da büyüdüğünü, ebelerin mesleklerini yaparken yaşadıkları sorunların kat be kat artmasına neden olduğunu” ifade ediyor.

Bu özellikle kadın ve çocukların sağlığı için de ciddi bir tehdit. Çünkü özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde önemli yer tutan ebeler, aile hekimliği sisteminde ana-çocuk sağlığı, gebe takibi vb. en önemli ve mesleğinin gereği olan hizmetleri veremez duruma getirildiler. Bu sistemle aynı zamanda ebelerin adı yok sayıldı, hekimle sözleşme yapacak “Aile Sağlığı çalışanı” olarak tanımlandılar, meslekleri tamamen yok sayıldı.

SES, ebeler haftasında ebelerin “vaat dinlemek” değil, ebelerin ekonomik, özlük, sosyal ve demokratik haklarının verilmesini, meslek tanımının netleşmesini, güvenceli, kadrolu istihdamın, çalışma koşullarının düzenlenmesini istiyor.

EBELER NE TALEP EDİYOR?
 • - Ek ödeme ve performans sistemi kaldırılmalı, yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyacak temel ücret şeklinde düzenlenmeli,
 • - Her iş yerine 7 /24 saat açık, nitelikli, ücretsiz ve anadilinde kreş hizmeti olmalı,
 • - Yıpranma payı ebelerin geçmiş yıllarını kapsayacak fiili çalışma süresini esas alacak şekilde yeniden düzenlenmeli,
 • - ASM’lerde vekil ve sözleşmeli olarak çalışan ebeler kadroya alınmalı,
 • - Kurum içi yer değişikliğine son verilmeli,
 • - Doğum izinleri 24 ay ücretli olarak yeniden düzenlenmeli,
 • - Güvenlik soruşturması arşiv araştırması yasası kaldırılmalı, kadrolu istihdam sağlanmalı
 • - Haksız ve hukuksuz şekilde ihraç edilen ebeler işlerine iade edilmeli,
 • - Sağlıkta şiddete, baskıya ve mobbinge karşı önleyici etkin şiddet yasası çıkarılmalı,
 • - Yardımcı sağlık personeli değil, bağımsız meslek grubu olarak tanımlanmalı,
 • - Performansa dayalı esnek ve kuralsız çalışmaya karşı güvenceli iş ve güvenli çalışma koşulları sağlanmalı,
 • - Başta ebeler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına ek gösterge 3600’den başlayarak kademeli olarak verilmeli.


Manisa’dan Hilal hemşirenin mektubu: ‘Emeğimiz görmezden geliniyor, çığlıklarımız bastırılıyor, saygınlığımızı yitiriyoruz.’

Ebelerin haftası var, hakları yok: Joker eleman gibi çalıştırılıyorlar

Alev hemşire'nin mektubu: Tükendim artık, peki şimdi ne olacak?

İlgili haberler
Amerika: Hemşireler sendikalarını kazandı, sırada...

Amerika Seattle’daki Kalispell Bölge Hastanesi’ndeki çoğunluğu kadın olan 650 hemşire hep birlikte v...

Sağlık emekçisi kadınlar: Fatma Hemşire’nin acısın...

Nöbete giderken evde yalnız bırakmak zorunda kaldığı iki çocuğunu çıkan yangında kaybeden Fatma Hemş...

GÜNÜN DİKKATİ: 3 yılda 180 hemşire intihar etti!

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 2017 verilerine göre son üç yılda 431 s...

GÜNÜN ETKİNLİĞİ: İlk Sesten Son Nefese

Ebelik / Hemşirelik Haftasında bir belgesel gösterimi. Deniz Salmanlı’nın yönetmenliğini üstlendiği,...

GÜNÜN BELLEĞİ: Hemşirelik nasıl doğdu? Nasıl görün...

Uzun yıllar bütün hastanelerde karşımıza “sus” ifadesiyle çıkan bu kepli hemşire resmi o duvarlara a...