Belediye şirket işçileri tediye hakkını istiyor!
Belediyelerin işlerini yapan ama şirket işçisi oldukları için ilave tediye ödenmeyen işçiler, ilave tediye haklarını istiyor!

Okurumuzun sorusu:
Bir arkadaşım belediye şirketinde 2018 yılı Eylül ayında engelli işçi olarak işe girdi. İkramiye alma hakkı var mı?

Belediye şirketlerinde çalışan işçileri ikiye ayırmak gerekiyor.

1) 2018 yılı Nisan ayında taşerondan belediye şirketlerine geçirilen işçiler.

2) 2018 yılı Nisan ayından önce belediye şirketlerinde çalışan işçiler ile bu tarihten sonra belediye şirketlerinde işe başlayan işçiler.

Okurumuzun arkadaşı 2. grupta. Dolayısıyla bu işçiye, taşerondan belediye şirketlerine geçirilen işçilere uygulanan Yüksek Hakem Kurulu’nun toplu iş sözleşmesi uygulanmayacak. Bu nedenle bu işçi, taşerondan belediye şirketlerine geçirilen işçilere yılda 2 defa 5’er günlük ücret tutarında verilen ikramiyeyi alamayacak.

Ama eğer bu işçinin çalışmaya başladığı belediye şirketinde toplu iş sözleşmesi varsa ve bu toplu iş sözleşmesinde ikramiye yer alıyorsa; işçi, toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikaya üye olarak ikramiye hakkından yararlanabilir.

Gelelim ilave tediye meselesine. Kamuda çalışan kadrolu işçilere yılda toplam 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödeniyor. Belediyelerde çalışan kadrolu işçiler de bu haktan yararlanıyor.

Ancak Yargıtay’ın son kararları gereği, belediye şirketlerinde çalışan işçilere ilave tediye ödenmiyor. İşçinin yukarıda belirttiğim 1. ya da 2. grupta olması da fark etmiyor. İşçinin engelli kadrosundan işe girmesi de durumu değiştirmiyor. Dolayısıyla okurumuzun arkadaşı da ilave tediye hakkından yoksun durumda.

Bir yasal düzenleme yapılmadığı ya da Yargıtay görüş değiştirmediği sürece, belediye şirketlerinde çalışan işçiler, -ister önceden beri çalışıyor olsun, ister taşerondan şirkete geçmiş olsun, ister sonradan işe girmiş olsun- ilave tediye alamıyor.

Detaylar için yanıtımıza BURADAN bakılabilir. 

Aynı belediye bünyesinde çalışan, aynı ya da benzer işleri yapan işçiler arasında böyle bir ayrım yapılmasının; Anayasa’ya, ilave tediye hakkını düzenleyen 6772 sayılı Kanuna, eşitliğe, adalete ve hakkaniyete aykırı olduğunu düşünüyorum.

Belediye şirketi işçilerinin “ilave tediye” talebini bir kez daha köşemizden yineleyelim. Bu anlamsız, hukuksuz ayrıma son verilmeli; 6772 sayılı Kanunda değişikliğe gidilerek, belediye şirketi işçilerine de ilave tediye ödenmelidir!

Not:
Yargıtay’ın belediye şirketi işçilerine ilave tediye ödenmesi yönünde karar verdiğini aktaran bazı eski haberler, sosyal medyada zaman zaman yeniden popülerlik kazanmaktadır. Yargıtay bu yönde karar vermiş ancak daha sonra görüşünü değiştirerek, belediye şirketi işçilerinin ilave tediye alamayacağına hükmetmiştir. Bu tür haber ve yazılara itibar edilmemelidir. 


İlgili haberler
Belediye şirketine geçen taşeron işçi ilave tediye...

Merkezi yönetimlerde kadroya geçen taşeron işçiler, ilave tediye alabilecek. Ancak belediye şirketle...

İlave tediye için ayrıca yazıya gerek yok!

Kadroya geçirilen işçilere 8 Haziran’da 13 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödenmesi yasal zo...

İlave tediye tüm kurumlar için 52 gündür

Kamuda çalışan işçilere yılda toplam 52 günlük (26x2) ilave tediye ödenmesi gerekir. Ödenmeyen tediy...