İşverenin kısmi süreli çalışmayı kaldırma yetkisi yok
Kadın işçinin kısmi süreli çalışmaya geçmesinin ardından işveren tek taraflı bir kararla işçiyi tam süreli çalışmaya geçiremez.
Okurumuzun Sorusu:

İyi akşamlar. Özel sektörde bir kablo fabrikasında çalışıyorum. Çalışma saatlerim 08:00-16:00 saatleri arasında. Kısmi süreli çalışma için dilekçe verdim ve dilekçemi olumlu karşıladılar. Fakat bölümüm vardiyalı çalışmaya geçerse eğer kısmi süreli çalışma sürem kaldırılacakmış. Bana böyle bilgi verildi. Vardiyalı çalışırken kısmi süreli çalışma hakkından yararlanabiliyor muyuz?

Kadın işçilerin analık izinlerini kullandıktan sonra kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı ile ilgili detaylı bilgiler bu yanıtımızda mevcut. TIKLAYIN.

Vardiyalı çalışan kadın işçiler de kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkından yararlanabilir. Ancak ilgili yönetmeliğe göre “nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde” kadın işçinin kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkını kullanabilmesi için işverenin onayı gerekir.

Okurumuz bir sanayi işinde çalışıyor ama çalıştığı bölümde vardiyalı çalışma yok. Her ne kadar fabrikanın farklı bölümlerinde vardiyalı çalışma olsa bile okurumuz vardiyalı çalışılan bir bölümde olmadığı için işverenin okurumuzun kısmi süreli çalışma talebini karşılaması gerekir. Yani işverenin onayının aranmaması gerekir. Bu sorunu daha önceki bir yanıtımızda da detaylı olarak ele almıştık. YANITIMIZ İÇİN TIKLAYIN.

Gelelim okurumuzun asıl sorusuna. Diyelim ki işveren okurumuzun kısmi süreli çalışmaya geçiş talebini yerine getirdi ve okurumuz kısmi süreli çalışmaya başladı. Ardından okurumuzun çalıştığı bölümde vardiyalı çalışmaya geçildi. İşveren bu durumu gerekçe göstererek, okurumuzu -okurumuzun onayı olmadan- kısmi süreli çalışmadan tam süreli çalışmaya geçirebilir mi?

Yönetmelikte bu duruma ilişkin bir düzenleme yok. Bununla birlikte yönetmelik işverene böyle bir yetki vermiyor. İşverenin yetkisi vardiyalı çalışılan işyerlerinde işçinin talebini onaylayıp onaylamakla sınırlı. Ancak bir kez onay verdikten sonra, yönetmelik işverene bu kararını değiştirme yetkisi tanımıyor. Dolayısıyla işverenin tek taraflı olarak böyle bir karar veremeyeceğini düşünüyorum.

Diyelim ki okurumuz kısmi süreli çalışmaya geçti. Bir süre sonra da çalıştığı bölümde vardiyalı çalışmaya geçildi. Okurumuz istememesine rağmen işveren okurumuzu tam süreli çalışmaya geçirdi. Bu durumda okurumuzun haklı fesih hakkını kullanabileceğini, kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarını alarak işyerinden ayrılabileceğini düşünüyorum. Ancak altını çizelim. İlgili yönetmelik bu durumları açıkça düzenlemediği için muhtemel bir davada mahkemenin ne yönde karar vereceğini öngörmek olanaklı değil.

İlgili haberler
Vardiyalı işyerinde vardiyasız çalışan işçinin kıs...

24 saat vardiyalı çalışan sanayi işyerinde, vardiyasız çalışan işçinin kısmi süreli çalışmaya geçişi...

Kısmi çalışmada talep işçinin, karar işverenin

Analık sonrası kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçi hangi günler ve kaç saat çalışmak istediğini...

Kısmi çalışmada işçinin onayı olmadan saatler deği...

Yarım çalışma ya da kısmi çalışma hakkını kullanan kadın işçi için belirlenen çalışma saatleri, işçi...

Kısmi süreli çalışmaya geçişte prim borcu engel de...

Analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçmek isteyen kadın işçinin eşinin Bağ-Kur prim borcu ol...

Kısmi süreliye geçişte çalışma süresini işveren be...

Analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçi kaç saat çalışmak istediğini işverene bi...

Kadınların haklı isyanı: Saatleri işveren belirley...

Kadınlara doğum sonrası kısmi çalışmaya geçiş hakkı tanındı, ancak çalışma saatleri işverenlerin ins...