İşyerinde tacizin ispatında şahit koşulu yoktur
İşyerinde işveren, işveren vekili ya da başka bir işçinin cinsel tacizine uğrayan kadın işçinin tacizi ispatlaması için şahit koşulu aranmaz.

Okurumuzun Sorusu:
Merhaba. Çalıştığım işyerinde müdür bana elle ve sözlü tacizde bulundu. Ama şahit bulamıyorum. “Benim dediğim olmadı” diye beni hırsızlıkla suçladı ve işten çıkardı. Ben suçsuz olduğum mahkemede anlaşılsın ve bu şahıs hakkında cezai işlem yapılsın istiyorum. Nasıl yapabilirim?

Öncelikle şunu belirtelim. İşyerinde cinsel taciz çok yaygın bir biçimde yaşanan bu sorun. Ancak taciz genellikle kapalı kapılar ardında gerçekleşiyor, çoğu zaman tacize tanık olan kimse olmuyor.Dolayısıyla tacizi ispatlamak güç olabiliyor.

İşyerinde yaşanan cinsel tacizin ispatında tanık göstermek kadın işçiye ispat bakımından büyük kolaylık sağlayabilir. Ancak cinsel tacizi ispatlamak için tanık mutlak bir koşul değildir. Başka bir deyişle tanık olmaksızın da cinsel taciz ispatlanabilir.

Yargıtay cinsel taciz ve mobbing gibi durumlarda tanık göstermenin, mutlak deliller sunmanın zorluğuna dikkat çekerek, bu gibi durumlarda şüpheden uzak, kesin deliller aranmayacağına hükmetmektedir. Hatta Yargıtay, işçinin “kuşku uyandıracak olguları ileri sürmesi”halinde işverenin mobbing ya da taciz uygulamadığını ispatlaması gerektiği yönünde bir içtihat oluşturmuştur.

Okurumuza benzer biçimde müdürün tacizine uğrayan bir kadın işçi açtığı dava neticesinde yasal haklarını elde etmiştir. Bu davada tanık olmamasına rağmen mahkeme ve Yargıtay kadın işçi lehine karar vermiştir. Bu emsal karara BURADAN ulaşılabilir.

İşveren okurumuzu taciz etmiş, bu yetmezmiş gibi okurumuzu hırsızlıkla suçlayıp işten çıkarmış. Okurumuz en kısa sürede bir avukatla görüşmeli; haklarını avukat desteği ve aracılığıyla aramalıdır.

Okurumuzun neler yapabileceği, iş güvencesi kapsamında olup olmadığına göre değişiyor. İş güvencesi kapsamı ile ilgili detaylı bilgiler BURADAKİ yanıtımızda mevcut.

Okurumuz iş güvencesi kapsamındaysa:

1) İşten çıkarıldığı tarihi takip eden 1 ay içinde işe iade için arabulucuya başvurabilir, arabulucuda anlaşma sağlanmazsa da dava açabilir.Kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklar saklıdır.

2) Okurumuz işe iade davası açmak yerine doğrudan kıdem ve ihbar tazminatı gibi yasal hakları ve diğer alacakları için arabulucuya başvurabilir. Okurumuz ayrıca ayrımcılık tazminatı da talep edebilir. Arabulucuda anlaşma olmazsa okurumuz dava açabilir.

3) Okurumuz ister işe iade yoluna gitsin, ister alacak davası açsın;cinsel taciz nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebiyle arabulucuya başvurabilir, anlaşma sağlanamadığı takdirde de dava açabilir.

Okurumuz iş güvencesi kapsamında değilse işe iade davası açamaz. Ancak bu durumda:

1) Kıdem ve ihbar tazminatı gibi yasal hakları ve diğer alacakları için arabulucuya başvurabilir. Okurumuz ayrıca kötü niyet tazminatı ya da ayrımcılık tazminatı talep edebilir. Arabulucuda anlaşma olmazsa okurumuz hak ve alacakları için dava açabilir.

2) Okurumuz cinsel taciz nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebiyle arabulucuya başvurabilir, anlaşma sağlanamadığı takdirde de dava açabilir.

Taciz bir suçtur. Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesine göre cinsel taciz suçunun karşılığı 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Eğer bu suç “Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle” işlenmişse, ceza yarı oranında artırılır.Okurumuzun durumu da bu kapsamdadır. Sonuç olarak okurumuz avukatı aracılığıyla ayrıca yasal süreci başlatabilir.

Son olarak şunu belirteyim. Olayın yargıya intikal etmesi halinde mahkemelerin ne yönde karar vereceğini bilmemiz, okurumuza “dava aç, kesin kazanırsın” dememiz mümkün değil. Takdir ve karar hakimin. Ancak mevcut yasal dayanaklar ve hak arama yolları bunlar...

Cinsel taciz ile ilgili hak arama yolları ile ilgili daha detaylı bilgiler için okurlarımız, şu yanıtlarımıza da göz atabilir:

TACİZİ ŞİKAYET ETMEK İŞTEN ÇIKARMA GEREKÇESİ OLAMAZ
İŞYERİNDE TACİZE KARŞI İŞVERENİN ÖNLEM ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR


İlgili haberler
Tacizi şikâyet etmek işten çıkarma gerekçesi olama...

İşyerinde tacize uğrayan kadın işçinin şikâyette bulunması işten çıkarılmasına gerekçe olamaz. İşver...

İşyerinde tacize karşı işverenin önlem alma yüküml...

İşyerinde tacize uğrayan kadın işçinin şikâyette bulunması işten çıkarılmasına gerekçe olamaz. İşver...

Örgütsüz ve kuralsız çalışma işyerinde taciz ve şi...

KEİG’in düzenlediği ‘İşyerleri kadınlar için ne kadar güvenli’ başlıklı panelde işçi kadınların işye...