Kamuda 24. haftasını dolduran tüm hamile işçiler ücretli izinli sayıldı
Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca işçiler de dahil olmak üzere kamuda çalışan tüm hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar (idari) ücretli izinli sayıldı.

Okurumuzun Sorusu:
Merhaba. Bir belediyede çalışıyorum. 28 haftalık hamileyim. Bugün kurumumun beni 15 Haziran’dan itibaren 9 Eylül’e kadar ücretsiz izne çıkaracağını öğrendim ve kısa çalışma ödeneğine başvurulmayacakmış. Analık geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilir miyim?  

Öncelikle bir noktayı açıklığa kavuşturalım.

Koronavirüs nedeniyle işverenlerin -onaylarını almaksızın- işçileri ücretsiz izne çıkarabilme yetkisi yasa gereği 17 Temmuz’da sona erecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 ay daha uzatma yetkisine sahip. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu süre uzatılmadığı sürece işverenler ancak ve ancak 17 Temmuz’a kadar işçileri tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarabilir.

17 Temmuz’un sonrasına sarkan ücretsiz izinler için işçinin yazılı onayı gerekir. Bir başka deyişle işçiler 17 Temmuz sonrası için ücretsiz izni reddetme yetkisine sahiptir.

Dolayısıyla okurumuzun çalıştığı belediyenin okurumuzu Eylül’e kadar ücretsiz izne çıkarma yetkisi yoktur.

Kaldı ki okurumuz hamile.

29 Mayıs 2020 tarihli 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanı genelgesine dayanılarak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personelin -istihdam şekline bakılmaksızın- hamileliğin 24. haftasından 32. haftasına kadar idari (yani ücretli) izinli sayılması uygun görüldü.

İlgili karar belediyeler de dahil olmak üzere ilgili kamu kurumlarına gönderildi.

Söz konusu kararda “istihdam şekline bakılmaksızın” dendiği için bu karar işçileri de kapsamaktadır.

Okurumuz hamileliğinin 28. haftası içindedir. Dolayısıyla belediye okurumuzu derhal ücretli izne çıkarmak zorundadır. Okurumuz hamileliğinin 32. haftası dolana kadar ücretli izinde olacak, 32. hafta dolduğunda ise rapor alarak analık iznine ayrılıp analık ödeneği alabilecektir.


İlgili haberler
Kısa çalışma ödeneği alan hamile işçi de analık ra...

Kısa çalışma ödeneği alan hamile kadın işçinin analık ödeneği alabilmesi için analık raporu alması g...

Hafif iş verilmeyen hamile işçi haklı fesih yapabi...

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde ça...

Hamile işçi günde 7.5 saat, haftada 45 saatten faz...

Hamile ve emziren kadın işçilerin günde 7.5 saat, haftada 45 saatten fazla çalıştırılması yasaktır....