HAKLARIMIZ VAR

Anne işçiye ne hastalık ödeneği var ne analık ödeneği

Pandemi nedeniyle sigorta primleri yatırılmayan kadın işçiler, 90 gün koşulunu karşılayamadıkları için ne hastalık ödeneği alabiliyor ne analık ödeneği.

Ücretsiz izne çıkarma yetkisi 30 Haziran’a kadar devam ediyor

Pandemi gerekçesiyle işverenlere tanınan işçinin onayı aranmaksızın işçiyi tamamen ya da kısmen ücretsiz izne çıkarma yetkisi 30 Haziran’a kadar devam ediyor.

1 yılın evlendikten sonra dolması evlilik feshine engel değil

Kadın işçi, evliliği izleyen 1 yıl içinde kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir. Kıdem için gereken 1 yılın bir kısmının evlilikten sonra dolmuş olması engel değil.

Ücretsiz izinde gösterilip çalıştırılan işçi sigorta primlerini yatırtabilir

Fiilen çalıştırıldığı halde ücretsiz izinde gösterilip sigorta primi yatırılmayan işçi haklı fesih yapabileceği gibi eksik sigorta primlerinin yatırılmasını da sağlayabilir.

Analık ödeneği hesabında artık son 1 yıla bakılacak

Yapılan yasa değişikliği nedeniyle analık ödeneği hesabında artık son 3 ay değil son 1 yıldaki ortalama prime esas kazanç esas alınacak.

Kötü niyetli görev yeri değişikliği haklı fesih nedenidir

İş sözleşmesi gereği işverenin görev yeri değişikliği yapma yetkisi olsa bile işveren bu yetkisini kötü niyetle kullanıyorsa, işçi haklı fesih yapabilir.

Fiili çalışma yoksa çalışabilir raporu risk teşkil eder

Fiili çalışması olmadığı halde “37. haftaya kadar çalışabilir” raporu alan hamile işçi hem analık iznini hem analık ödeneğini riske atar.

Anne işçiler, anneler gününü ödeneksiz kutladı

On binlerce anne işçi, pandemi nedeniyle prim koşulunu karşılayamadıkları için anneler gününü analık ve emzirme ödeneği haklarından yoksun karşıladı.

Analık ödeneği çalışılan günler üzerinden hesaplanır

Analık ödeneği, çalışılan günler için yatırılan primler üzerinden hesaplanır. Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği hesaba dahil edilmez.

Hamileliğin yazılı bildirilmesinde yarar var

Kadın işçi hamile olduğunu öğrendiğinde hamileliğini işverene bildirmekle yükümlü. Örnek dilekçe yanıtımızda.

Doğum nedeniyle tazminatlı işten ayrılma hakkı yok

Her ne kadar SGK’da ‘doğum nedeniyle işten ayrılma’ diye bir çıkış kodu olsa da kadın işçinin doğum nedeniyle tazminatını alıp işten ayrılma hakkı yoktur.

İhbar süresi verilmeden evlilik feshi yapılabilir

Kadın işçi evlenmesini takip eden 1 yıl içinde istediği zaman -ihbar süresi kadar önce işverene bildirmesi gerekmeksizin- evlilik nedeniyle fesih hakkını kullanabilir.

Doğum sonrası ücretsiz izin hakkı ileri bir tarihe ertelenemez

Analık izni sona eren kadın işçi, isterse, analık izninin sona erdiği tarihten itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin alabilir. Ancak bu hak ertelenemez, ileri bir tarihe devredilemez.

Hamile işçinin kasıtlı olarak iş yükünün artırılması mobbingdir

Hamile işçinin yasal haklarından vazgeçmesini sağlamak için iş yükünün artırılması ayrımcılık ve mobbingdir.

Kovid-19 ve Kod 29’un aynasında güvencesizlik bataklığı!

Gitti kod-29; geldi kod 43, 44, 45, 50... Sinek bir taneydi, oldu dokuz tane. Oysa bataklık orta yerde duruyor. Evet işçileri ısıran sinekler ama o sinekler büyük bir bataklıktan geliyor.

Evlilik nedeniyle fesih hakkı nikahtan sonra başlar

Evlilik nedeniyle kıdemini alıp ayrılma hakkı, evliliğin resmen gerçekleşmesiyle başlar. Eski eşle yeniden evlenme ve evliliğin yurt dışında yapılması engel teşkil etmez.

Günde 7,5 saatten fazla çalıştırılan hamile işçiye fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir

Hamile işçinin günde 7,5 saatten fazla çalıştırılması yasaktır. Yasağa rağmen işçiye 7,5 saatten fazla çalışma yaptırılırsa fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir.

Tam kısa çalışmada işçinin çalıştırılması haklı fesih nedenidir

İşçinin kısa çalışmada gösterilip fiilen ücret ve sigorta primi ödenmeden çalıştırılması işçi için haklı fesih nedenidir.

İşçinin taşınması işverenin servis yükümlülüğünü kaldırmaz

İşçinin adresinin değişmesi işverenin gece vardiyasında çalışan kadın işçilere servis sağlama yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Doğum öncesi izni doğum sonrasına aktarırken kurallara dikkat!

Doğum öncesi izninin bir kısmını doğum sonrasına aktarmak isteyen kadın işçinin 32. hafta dolmadan çalışabilir raporu alması gerekiyor.