GÜNÜN RAKAMI: Zenginler yine zengin, yoksullar yine yoksul
TÜİK’in açıkladığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın 2017 sonuçlarına göre en zengin yüzde 20’nin toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 47,4’e ulaştı.

*TÜİK’in açıkladığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın 2017 sonuçlarına göre en zengin yüzde 20’nin toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 47,4’e ulaştı.

* Nüfusun yüzde 20’si toplam gelirin yaklaşık yarısını kazanırken en yoksul yüzde 20’nin toplam gelirden aldığı pay ise yüzde 6,3 oldu.

*Credit Suisse tarafından hazırlanan bir rapora göreyse Türkiye’de toplam servetin yüzde 50’si 1 milyon doların üzerinde serveti olan, nüfusun yüzde 1,8’ini oluşturan 78 bin kişinin elinde.

* Gelir türü açısından incelendiğinde toplam gelirlerin yüzde 48,9’unun maaş ve ücret gelirleri, yüzde 19,7’yi büyük bölümü emekli maaşlarından kaynaklanan sosyal transferler, yüzde 19,6’lık bölümü de önemli ölçüde sermayedarların gelirlerini ifade eden “müteşebbis gelirleri” oluşturdu. En zengin yüzde 20’nin gelirlerinde “müteşebbis gelirleri”nin payı yüzde 24,1 oldu. 

* Credit Suisse tarafından hazırlanan “Wealth Report”un 2017 verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 55 milyon kişilik yetişkin nüfusun yüzde 75,6’sının yıllık toplam “serveti” 10 bin doların altında, yüzde 22,5’inin 10 bin dolar 100 bin dolar aralığında, yüzde 1,7’sinin 100 bin dolar 1 milyon dolar aralığındayken 1 milyon dolar üzerinde serveti olanların toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 0,1.

*100 bin dolar üzeri serveti bulunan kişi sayısı raporda 1 milyon 9 bin olarak belirtilirken, 1 milyon doların üzerinde serveti olanların sayısı ise 78 bin.

*Türkiye’de 2017 yılı için toplam servet tahmini 1 trilyon 68 milyon dolar olarak belirtilirken, 1 milyon doların üzerinde serveti olan ve nüfusun yüzde 1,8’in oluşturan kişilerin toplam servetteki payının yüzde 50’ye yakın olduğu görülüyor.

*Araştırmaya göre ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 21 bin 577 lira oldu. 2017 yılında yıllık net asgari ücret 16 bin lira civarındaydı.

* Okur-yazar olmayanların yüzde 25,4’ü, bir okul bitirmeyenlerin ise yüzde 21,7’sinin yoksul olduğunu gösteren verilere göre sürekli yoksulluk oranı da yüzde 14 oldu.

YOKSULLUK KADINLARIN ÜZERİNE YAPIŞMIŞ DURUMDA: Geçim derdi; çocuk, yaşlı bakımı gibi sorunlarla baş etmeye çalışan kadınlar bu sorunları aşmak için ya esnek, güvencesiz, kayıt dışı işlerde çalışıyor ya erkeklere mahkum oluyor ya da bir lütufmuş gibi sunulan sosyal yardımların peşinde koşturmak durumunda kalıyor.

Kaynak: Sol Haber

İlgili haberler
GÜNÜN RAKAMI: Türkiye’de her 10 kişiden 3’ü sosyal...

DİSK-AR’ın hazırlamış olduğu ‘Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları’ raporuna gö...

GÜNÜN RAKAMI: 500 milyon kadın okuma yazma bilmiyo...

UNESCO’nun Dünya Okuma Yazma Gününde açıkladığı verilere göre dünya genelinde 500 milyonu kadın, 750...

ESENYALI’DAN YOKSULLUK MANZARASI: Veliler okul iht...

Efe, ‘Altı sürekli dikilen yırtık çantayla okula gitmem’ diyormuş. ‘Kim istemez çocuğu okula başlark...