TMMOB Gıda Mühendisleri Odası: Meslektaşımız Tülay Arslan’ın yanındayız
Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi: Meslektaşımıza uygulanan şiddette sorumluluğu bulunan kişilerin gereken cezayı almaları için tüm hukuksal yöntemleri uygulayacağız.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, üyeleri Tülay Arslan Torun`un maruz kaldığı şiddete dair Şube binasında açıklama yaptı. “Tülay Arslan Torun`a İş yerinde firma sahibi tarafında yapılan şiddetti kınıyoruz” denilerek başlanan açıklamada şunlar ifade edildi: “İstanbul-Arnavutköy`de bulunan gıda işletmesinde fabrika müdürü olarak çalışan İstanbul şube kadın üyemiz Gıda Mühendisi Tülay Arslan Torun, 25.07.2022 tarihinde iş yerinde firma sahibinin sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kalmıştır. Meslektaşımız iş yeri sahibi tarafından yangın hortumuyla basınçlı su kullanılarak darp edilmiştir. Üyemiz savcılığa şikâyetini yapmış ve yasal süreç başlatılmıştır.

‘ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADINLAR BASKILANIYOR, ŞİDDETE MARUZ KALIYOR, VASIFSIZLAŞTIRILIYOR’

Son dönemlerde giderek artan kadına yönelik şiddet, ev içi ve sokaklardan sonra iş yerlerine de sıçramıştır. Toplumun her alanında ayrımcılığı aşmaya çalışan kadınlar özellikle iş yerlerinde de engellerle karşı karşıya gelmektedir. İş yaşamında kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığı; eğitim ve mesleki eğitimde eşitsizlik, iş bulma ve işe alınma, ücret, çalışma koşulları, işyerindeki tutumlar, terfi, işten çıkarma ve benzeri alanlarda ve kimi zaman mobbing ile birlikte kendisini göstermektedir. Öyle ki pek çok kadın işyerinde, kötü ve olumsuz davranışa, şiddete, baskı ve hakarete maruz kalmaktadır. Bu konuda iş yaşamında alınan güvenlik tedbirlerine özellikle sosyal güvenlik ve iş güvenliği tedbirlerine bakıldığında kadınlara yönelik psiko-sosyal etmenlerin göz ardı edildiği görülmektedir. İş yerlerinde kadını küçük görerek, vasıfsızlaştırmaya çalışan, iş bitirme yeteneğinin olmadığını belirten ithamlarda bulunma, kişiliğini ve fikirlerini önemsememe, bağırma, davranışlarını sürekli olarak eleştirme, kadınların herhangi bir konuda eril bir fikre muhtaç olduğu kanısını benimsetmeye çalışma, emir yağdırma, toplantılarda ya da diyaloglarda sözlerini kesme, kadına zorla bir şey yaptırma ya da bir şey yapmaktan alıkoyma amacıyla, kadının iradesi dışında gerçekleşen fiziksel ve psikolojik zarar verici eylemlere sıkça rastlamaktayız. Gıda Mühendisleri Odası olarak bu tip şiddet eylemlerin her zaman karşındayız. Ayrıca kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için İstanbul Sözleşmesi’nin eksiksiz ve etkin bir şekilde kabul edilip uygulanması gerekmektedir.

‘ŞİDDET FAİLLERİNE CEZASIZLIK UYGULAMASI SON BULSUN’

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası olarak, meslektaşımız Tülay Arslan Torun`un yanındayız, kendisine uygulanan şiddette sorumluluğu bulunan kişilerin gereken cezayı almaları için tüm hukuksal yöntemleri uygulayacağız. Toplumsal alanda artan şiddetin bir yansıması olarak değerlendirdiğimiz işyerinde yaşanan patron şiddetini kınıyor, işverenin hiçbir çalışanına şiddet ve baskı uygulama hakkı olmadığını savunuyor, şiddet uygulayanlara yönelik cezasızlık uygulamasının son bulmasını talep ediyoruz.”

‘HİÇ KİMSE SUSMASIN, SUSTUKÇA BU OLAYLAR BÜYÜYOR’
Açıklamanın ardından söz alan Tülay Arslan Torun ise yaşadıklarını anlattı. Torun şöyle konuştu:
“Bundan sonra hiçbir zaman tekrar çalışamayacağım. Ekmek parası kazanamayacağım. Üç tane evladım var. Annelik hakkımı elimden aldı. Senin ne hakkın var annelik hakkımı almama? Ekmek kazanma hakkımı elimden almama ne hakkın var? Lütfen hiç kimse susmasın. Zaten sustukça bu olaylar büyüyor. Bir kişi de çıksın, cesaretli olsun. Bu şekilde kalmamalı. Duyulsun, görülsün. Her şeyin para olmadığını, her insanın para ile satın alınamayacağını, bazı insanların gerçekten onuru ve gururu için yaşayacağını bilmeleri gerekiyor.”

Fotoğraf: Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

İlgili haberler
Seyidoğlu patronu Mehmet Göksu’nun şiddetine maruz...

Seyidoğlu patronun şiddetine maruz kaldığını iddia eden Gıda Mühendisi Tülay Arslan Torun Ekmek ve G...

İş yaşamında şiddet ve tacize karşı ILO 190 imzala...

ILO 190 kadın işçilere ne sağlıyor, işveren ve hükümetlere nasıl sorumluluklar yüklüyor? Sözleşmenin...

İşyerinde Şiddet ve Taciz: Gelişmiş Gelişmemiş far...

Kadına şiddet öldürme olaylarıyla en üst boyutuna erişiyor, peki en düşük ücretli, en korunmasız işl...