Haklı fesihten önce işverene başvurmak gerekebilir
İşçi iş yerindeki başka bir işçi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle haklı fesih yapmadan önce işverene başvurmalıdır. İşveren gerekli adımları atmıyorsa işçi haklı fesih yapabilir.

Okurumuzun Sorusu:
Özel bir hastanede yardımcı personel olarak son 1,5 yıldır çalışıyorum. İş sözleşmemde görev tanımı “hasta ile alakalı bütün konularda hemşireye destek olmak” diye yazıyor. Bir hastaya “alt bakımı” yapmam istendi. İş sözleşmemde böyle bir şey olmadığı için ben de yapmadım. “Bakımcı bayan çağırın veya hemşire bey siz yapın ben yardım edeyim” dedim. Sürekli sorunlar yaşamaya başladım bu olaydan dolayı. Bana mobbing yapıldığını düşünüyorum. İş sözleşmemi noterden ihtar çekerek feshedebilir miyim?

Okurumuzun sorusuna doğru bir yanıt verebilmek için öncelikle hastaların alt bakımı işinin okurumuzun görev tanımı kapsamında olup olmadığını belirlemek gerekiyor.

Okurumuzun verdiği bilgilerden hareketle söyleyecek olursak hastaların alt bakımından hastabakıcılar sorumlu. Dolayısıyla okurumuzdan görev tanımı içinde yer almayan, hastabakıcıların yapmakla sorumlu olduğu bir işi yapması isteniyor. Bu durumda hemşire istese bile okurumuz hastaların alt bakımını (temizliğini) yapmak zorunda değil. Zaten okurumuzda bu işi yapmayı reddetmiş.

Okurumuz bu olaydan dolayı sürekli sorunlar yaşamaya başlamış. Ancak mobbing olup olmadığına dair net bir sonuca varmamız zor. Çünkü yeterli bilgiye sahip değiliz. Mevcut bilgiler ışığında bir sorun olduğu açık ancak buna mobbing demek güç.

Bu aşamada okurumuza şu tavsiyede bulunabiliriz:

1) Okurumuzun işverene başvurmadan, işvereni bilgilendirmeden ve önlem alınmasını istemeden doğrudan haklı fesih yapması doğru olmaz. Çünkü okurumuza görevi dışındaki işleri yaptırmak isteyen işveren ya da işveren vekili değil başka bir işçidir. Bu nedenle okurumuzun önce işverene başvurması yerinde olacaktır. İş Yasası’nın 24. maddesinin 2. fıkrasına göre başka bir işçinin tacizi halinde dahi işçinin önce işverenden önlem alınmasını istemesi gerekmektedir. Haklı fesih hakkı önlem alınmadığında doğmaktadır. Bu kuraldan hareketle işçinin başka bir işçi tarafından “görev tanımı dışındaki işlerin yaptırılması” halinde de önce işverene başvurmasının zorunlu olduğu sonucuna varıyoruz.

2) Okurumuz hastane yönetimine yazılı olarak başvurarak, görev tanımında yer almamasına rağmen hemşire tarafından alt temizliği yapmaya zorlandığını, bu nedenle sorun yaşadığını belirtebilir ve hastane yönetiminden gerekli önlemlerin alınmasını isteyebilir.

3) Okurumuzun işvereni bilgilendirmesine rağmen işveren gerekli önlemleri almıyorsa, okurumuz amiri konumunda olan hemşire tarafından görevi dışındaki işleri yapmaya zorlanmaya devam ediyor ve sorun yaşıyorsa bir avukattan hukuki destek de alarak noter kanalıyla haklı fesih yapabilir, kıdem tazminatını ve diğer yasal haklarını talep edebilir.

4) Eğer okurumuz görev tanımı içinde yer almayan bir işi yapmayı reddettiği için işten çıkarılırsa, işe iade yoluna gidebilir. Yargıtay benzer bir durumda işçi lehine karar vermiştir. Bir hastanede porter ve diyaliz teknisyeni olarak çalışmak üzere işe alınmış işçiden daha sonra hastaların alt bakım ve temizliği, saç ve vücut temizliği, ameliyata hazırlanması gibi işler yapması istenmiş, işçi kabul etmemiştir. Bunun üzerine işveren yukarıda belirttiğimiz gerekçeye dayanarak işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih yoluyla sona erdirmiştir. Ancak Yargıtay, işçinin görevinin ağırlaştırıldığına ve işçinin bu yeni görevi kabul etmek zorunda olmadığına dikkat çekerek işçi lehine karar vermiştir (Yargıtay 9. H.D. 28.10.2015, 2015/8649 E, 2015/20934 K.)

İlgili haberler
Yıllık iznin kullandırılmaması haklı fesih nedenid...

Ücretli yıllık iznini kullanmak işçinin hakkı, izni kullandırmak işverenin yükümlülüğüdür. İzin kull...

Hakkı yenilen işçi haklı fesih yapabilir

Asgari ücret altında ücret ödenen, ücretinden keyfi kesinti yapılan, primi tam yatmayan işçi haklı f...

Çalışma şartlarının uygulanmaması haklı fesih nede...

İşverenin kadın işçilerle ilgili kurallara uymaması, işçi için haklı fesih nedeni oluşturur. Emsal Y...

Haklı fesih yapan işçi tazminat alabilir

Kendi işten ayrılan işçi “haklı fesih” koşulları olduğu takdirde haklı fesih yaparsa kıdem tazminatı...

Mobbinge uğrayan hamile işçi haklı fesih yapabilir

Hamilelikte mobbinge uğrayan kadın işçi haklı fesih yapabilir. İşçi, işten çıkarmaya karşı önlem de...

Kıdem tazminatının anahtarı haklı fesihte

Gece vardiyası için servis hakkı verilmeyen ve zorla ücretsiz izne çıkarılan işçi haklı fesih yapabi...

Süt izni verilmeyen işçi haklı fesih yapabilir

Süt izni kullandırılmayan işçi haklı fesih yapabileceği gibi kullanmayıp, çalıştığı süt izni süreler...

Ücreti ödenmeyen işçi haklı fesih yapabilir

Ücreti zorunlu bir neden olmadığı halde 20 günden fazla geciken işçi iş görmekten kaçınabileceği gib...

İstifa baskısına yanıt haklı fesih olabilir!

Hamile olduğu için istifaya zorlanan kadın işçi kesinlikle istifa etmemelidir. Kadın işçi haklı fesi...

Haklı fesihte gerekçe çok önemli!

Haklı fesih yapan işçi kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği alabilir. Ancak işçinin yasaya uygun hakl...

Ücretin sürekli eksik ve geç ödenmesi haklı fesih...

Ücret ve yan hakların sürekli eksik ve geç ödenmesi halinde işçi haklı fesih yaparak tazminatını alı...

İşverenin işçiyi yanıltması haklı fesih nedenidir

İşveren işe giriş sırasında işçiyi yanıltmışsa, işçi işverenin kendisini yanılttığını öğrendiği günd...

İşçi aleyhine esaslı değişiklik haklı fesih nedeni...

İşçinin yazılı onayı olmadan çalışma koşullarında işçi aleyhine esaslı değişiklik yapılırsa, işçi ha...

Angaryacı ve cinsiyetçi patrona yanıt haklı fesih...

Görevi olmadığı halde kadın işi olarak görülen yemek, temizlik gibi işleri yapmaya zorlanan, fazla m...

Haklı fesihten önce işverene başvurmak gerekebilir

İşçi iş yerindeki başka bir işçi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle haklı fesih yapmadan önce işverene...