İşçinin işten ayrılması işverenin onayına tabi değil
İşverenin işçinin istifa dilekçesini işleme koymamak bir hakkı yok. İşveren işçiyi “haklarımı aldım” dilekçesi imzalamaya zorlayamaz.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba sevgili arkadaşlar, tesadüfen sayfanızı fark ettim ve sizinle iletişime geçmek istedim. Benim istifa sorunum var. Yani edemiyorum desek yeri var. Pandemi nedeniyle bize Temmuz ayında verilmek istenen ücretsiz izinin evrakını imzalamayı reddettim ve SGK primi ödemelerini istedim ki hastaneye gidebileyim. Mart ayının 3’ünde işe girmiştim, o yüzden bu yıl için 29 gün primim var; 1 gün yüzünden muayene olamıyorum. Bunu da işverene söyledim. “Olmaz, herkes ücretsiz izinde seni çalışan gösteremeyiz” dediler. İstifa dilekçesi gönderdim. “Haklarımı aldım diye yazmazsan işleme almayız” dediler. Nisan ayında da meslek kodumu bildirmemişler zaten. Bana bir akıl verin, ben ne yapayım? 

Öncelikle şunu belirtelim. Ne yazık ki 17 Nisan 2020 tarihinde çıkan kanunla işverenlere 3 ay boyunca -işçilerin onayı gerekmeksizin- işçileri ücretsiz izne çıkarabilme yetkisi verildi. İşçilerin onaysız, tek taraflı ücretsiz izin nedeniyle haklı fesih hakkını kullanamayacağı da düzenlendi. Bu süre Cumhurbaşkanı tarafından 3 ay daha uzatıldı. Dolayısıyla okurumuzun ücretsiz izni kabul etmeme gibi bir hakkı yok. İşverenin okurumuzu çalıştırma ve prim ödeme zorunluluğu da yok.

Her ne kadar okurumuzun onaysız ücretsiz izin nedeniyle haklı fesih yapma hakkı (geçici olarak) olmasa da okurumuzun istifa ederek işten ayrılma hakkı mevcut. Bu hak işverenin onayına ya da herhangi bir koşula bağlı değil. Yasal anlamda söyleyecek olursak, okurumuzun istifa dilekçesini gönderdiği gün itibariyle iş sözleşmesi sona ermiştir ve okurumuz yasal olarak işten ayrılmıştır.

İşverenin “haklarımı aldım yazısı vermezsen işleme koymayız” demesinin hiçbir hukuki karşılığı, geçerliliği yoktur. Yasal olarak iş sözleşmesi sona ermiştir. İşveren okurumuz işten ayrıldığını SGK’ya bildirmekle ve çıkışını yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde SGK işverene idari para cezası kesecektir.

Sonuç olarak okurumuz işverene yazılı bildirimde bulunarak,

1) SGK çıkışının yapılmasını,

2) Hak ettiği ancak ödenmeyen ücret ve diğer tüm haklarının derhal ödenmesini,

3) Aksi takdirde istifa dilekçesi ile birlikte işvereni SGK’ya şikâyet edeceğini ve

4) Ödenmeyen alacakları için yasal yollara başvuracağını belirtebilir.

Okurumuzun bu dilekçesini daha sonra ispatlayabileceği şekilde elektronik posta, faks vb. araçlarla göndermesinde yarar var.

İşveren buna rağmen okurumuzun SGK çıkışını yapmaz ve alacaklarını ödemezse okurumuz istifa dilekçesi ve ikinci dilekçesi ile birlikte SGK’ya şikâyette bulunabilir ve ardından ödenmeyen alacakları için arabulucuya başvurabilir, anlaşma olmazsa da dava yoluyla haklarını talep edebilir.

İlgili haberler
Evlilik nedeniyle fesih istifa değildir

Evlendikten sonraki 1 yıl içinde kıdem tazminatını alarak işten ayrılacak kadın işçi, bu hakkını ist...

İstifa eden işçi kıdem, ihbar ve işsizliğini yakar

İşveren işten çıkarmak istediği işçiyi istifaya zorlayabilir. Ancak işçi istifa ederse kıdem, ihbar...

İşverenin ‘istifa et, hakkını verelim’ tuzağına di...

İşveren işçiye “istifa dilekçesi ve tüm haklarını ödeyelim” diyorsa iyi düşünmekte yarar var! İşçi i...