Kullandırılmayan yıllık izinler yanmaz
Hak edilen ancak kullanılmayan yıllık izinler, bir sonraki yıla devreder. Kullanılmayan yıllık izin kesinlikle yanmaz, iş sözleşmesi sona erdiğinde ücrete dönüşür.

Okurumuzun sorusu:
Geçen yıldan 5 gün iznim kalmıştı. Bu yıl da 14 gün yeni iznim oldu. Müdürüm, “geçen yılın izni kullanmadığın için yandı” diyor. Böyle bir şey olabilir mi?

Daha önceki bir yanıtımızda yıllık ücretli izin hakkı ile ilgili detayları ele almıştık. Yanıtımızı BURADAN okuyabilirsiniz. 

İş Yasası’nın 54. maddesine göre, her bir hizmet yılına karşılık hak edilen yıllık izin gelecek hizmet yılı içinde kullanılır. Ancak izin bu süre içinde kullanılmaz ya da iznin bir kısmı kullanılırsa, kullanılmayan izinler bir sonraki yıla devreder.

Bu konuda açık bir düzenleme olmamakla birlikte Yargıtay kararları oldukça net. İşveren, bir sonraki yıl içinde, işçiye, hem devreden izinlerini hem de yeni hak ettiği izinlerini kullandırmakla yükümlüdür.

Kullanılmayan yıllık izinler yanmaz ve bir sonraki yıla sürekli olarak devredilir. İşçinin 10 yıl önceden kalan 1 günlük izni bile olsa bu izin hep bir sonraki yıla devreder ve 10. yılın sonunda bile varlığını sürdürür.

İş Yasası’nın 59. maddesine göre “İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir.”

Bu mutlak düzenleme gereği, kullanılmayan yıllık izinler ancak ve ancak iş sözleşmesinin sona ermesi ile ücrete dönüşür. Yani işçinin işten ayrılması ya da çıkarılmasıyla birlikte kullanılmayan izinler ücrete dönüşür ve işçiye ödenir. Ödeme işçinin son ücreti üzerinden yapılır. Yani iznin ait olduğu yıldaki ücret değil son ücret esas alınır.

Bu ödemenin yapılmaması halinde işçi 5 yıl içinde önce arabulucuya giderek, anlaşma sağlanamadığı takdirde de dava açarak kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini talep edebilir.

İlgili haberler
İş sözleşmesi sona erdiğinde kullanılmayan yıllık...

Her gün bu köşede işçi kadınlar soracak, Ekmek ve Gül yanıtlayacak. Siz de sorularınızı gönderin, uz...

Taşeron işçinin yıllık izninde hizmetin tümüne bak...

Taşeron işçilerin değişen taşeron şirketlerde geçen tüm hizmet sürelerinin birleştirilerek yıllık iz...

Yıllık iznin kullandırılmaması haklı fesih nedenid...

Ücretli yıllık iznini kullanmak işçinin hakkı, izni kullandırmak işverenin yükümlülüğüdür. İzin kull...