KESK Kadın Meclisleri: Kadına yönelik şiddet tolere edilemez
Pandemi döneminde kadına şiddet olaylarındaki artışın tolere edilebilir olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık KESK Kadın Meclislerinin yaptığı açıklamalarla protesto edildi.

KESK Kadın Meclisleri Türkiye’nin birçok ilinde sokağa çıkarak, pandemi döneminde kadına şiddet olaylarındaki artışın “tolere edilebilir düzeyde olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı protesto etti.

📍 İSTANBUL

Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Ekmek ve Gül

Cağaloğlu’nda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen İstanbul Kadın Meclisi, “Kadına yönelik şiddet tolere edilemez” pankartı açarken, KESK’li kadınlar “Derya Yanık istifa”, “Kadın cinayetlerini politiktir” sloganları attı. Yapılan açıklama da “Derya Yanık bu sözleriyle iktidarın kadına yaklaşımını da bir kez daha ortaya koymuştur” denilerek, Bakan Yanık’ın derhal istifa etmesini talep etti.

‘KADIN ÖRGÜTLERİNE YER VERİLMEDİ’

Basın açıklamasını KESK Dönem Yürütme Sözcüsü Bircan Dağ okudu. Dağ, “Salgın koşulları iktidarı kayyum politikasından vazgeçirmemiş, kayyumlar eliyle şiddete karşı oluşturulan kadın birimleri kapatılmış, kadın hizmetleri müdürlüklerine erkekler atanmış, belediye kreşleri kapatılarak pek çoğu Diyanete devredilmiş, Kadın örgütlerinin çalışmaları dernekler yasası ile kısıtlanmıştır. Bununla birlikte iktidarın hamleleri devam etmiş, TBMM’de kadına yönelik şiddete karşı kurulan araştırma komisyonunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne aktif rol verilirken, kadın örgütlerine yine yer verilmemiştir” dedi.

‘İKTİDARIN KADINA YAKLAŞIMI BU SÖZLERLE BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI’

Kadınların her gün evde, işte, okulda, sokakta erkek-devlet şiddetine maruz kaldığını söyleyen Dağ, “Şiddet tehdidi altında yaşamlarını sürdürürken, siyasal iktidar kadına yönelik şiddeti önlemek ve kadın kazanımlarını geliştirmek yerine, kadın düşmanı politikaların sürdürücüsü olmaya devam etmektedir. Atandığı günden bu yana sürekli olarak kadınların gerçek sorunlarından ne kadar uzak ve kadın bilincinden ne kadar yoksun olduğunu gösteren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’nda yaptığı sunumda; pandemi döneminde, kadına yönelik şiddet olaylarındaki artışın “tolere edilebilir” düzeyde, yani “hoşgörülebilir” olduğunu belirtmiştir. Bakan Derya Yanık bu sözleriyle iktidarın kadına yaklaşımını da bir kez daha ortaya koymuştur. Ataerkil kapitalist sistemin yarattığı ayrımcılık ve eşitsizliğin pandemi boyunca boyutlanarak artması Sayın Bakan için sıradan bir mesele olarak görülmektedir. Ev içinde ve kamusal alanda katlanarak artan fiziksel, cinsel, psikolojik, dinsel ve ekonomik şiddet, Bakan Derya Yanık tarafından münferit olarak kabul görmektedir” diye konuştu.

Kadına yönelik şiddeti münferit ve meşru gören anlayışa ve kadın düşmanı politikalara kadınların tahammülü kalmadığını aktaran Dağ, “Kadına yönelik şiddet tolere edilemez! Bizim bir kişi daha eksilmeye tahammülüz yok! Yaptığınız açıklamaları savunmak yerine, kadınlardan özür dilemeli ve derhal istifa etmelisiniz. Yine kamuoyunun yakından hatırladığı üzere, Bakan Derya Yanık’ın 23 Nisan’da makamında ağırladığı 10 yaşındaki çocuğa ‘Ramazan dolayısıyla’ bir şey ikram etmediğini söylemesi ve çocuğun koruma evinde kaldığını dile getirmesini nutkumuz tutularak izlemiştik. Toplum nazarında Bakan Yanık’ın 10 yaşındaki bir çocuğa dahi oruç tutmakla mükellefmiş gibi muamele yapması ve koruma evinde kaldığını ısrarla belirtmesi, kendi inancına göre çocuğu yönlendirmesini kabul edilemez bulduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bizler bu anlayışı Ensar Vakfı’nda yaşanan çocuk istismarında 'Bir kereden bir şey olmaz' diyenlerden hatırlıyoruz. Bu politikaların ve saldırıların yarattığı sonuç, daha çok çocuğun istismar edilmesine, daha fazla kadının şiddete uğramasına ve öldürülmesine sebep olmaktadır” dedi.

‘HAKLARIMIZI VE HAYATLARIMIZI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Dağ son olarak şunları söyledi: “Biz kadınlar pandemi boyunca ekonomik ve sosyal güvenceden yoksun bırakılırken, daha fazla yoksullaşıp, işsizleşip, güvencesiz- kayıt dışı çalışma koşullarında sömürülürken, istihdamdan kopup hane içi tüm bakım yüklerini karşılıksız olarak yüklenmek zorunda kalırken, şiddet ve istismar tehdidi altında yaşamaya zorlanırken, çözüm üretmek yerine kadına yönelik şiddeti ve istismarı meşru gören bu anlayışı, ürettiği politikaları ve uygulamalarını kabul etmiyoruz. KESK’li kadınlar olarak yıllardır söylediğimizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz; Kadına yönelik şiddet politiktir. Çözümü için kadınlarla birlikte etkin politikalar üretilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamın her alanında sağlanması gereklidir. İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararından derhal vazgeçilmeli ve Sözleşme tüm maddeleriyle birlikte etkin olarak uygulanmalıdır. Kadını birey olarak görmeyip aile odaklı politika üreten Bakanlık kapatılmalı, kadınlarla beraber politika üretecek “Kadın ve Eşitlik Bakanlığı” kurulmalıdır. Bizler ayrımcılık ve eşitsizlik son bulana dek mücadelemizi sürdürme kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Eşit ve özgür bir yaşamı örgütlü mücadelemizle biz kadınlar inşa edeceğiz.”

📍 ANKARA

Fotoğraf: Evrensel

KESK Ankara Şubeleri Kadın Platformu'nun sendika genel merkezinde düzenlediği açıklamada konuşan KESK Ankara Şubeleri Kadın Platformu sözcüsü Şehnaz Sönmez, Bakan Derya Yanık'ın istifasını istedi. SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey’in de aralarında bulunduğu üye ve eski yöneticilerin derhal serbest bırakılması çağrısı da yaptı.

İstanbul Sözleşmesinin fesih kararından derhal vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Sönmez, ortak talepleri sıralayarak "Gerici ve militarist politikalara karşı, kadın dayanışmasından aldığımız güçle haklarımızı ve hayatlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Eşit ve özgür bir yaşamı örgütlü mücadelemizle biz kadınlar inşa edeceğiz” dedi.


📍 İZMİR

Fotoğraf: Evrensel

KESK İzmir Kadın Meclisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın kadına yönelik şiddetle ilgili rakamları paylaşırken “tolere edilebilir” olarak değerlendirmesine tepki göstererek, Konak Kemeraltı girişinde basın açıklaması yapmak istedi.
İzmir Valiliği ise açıklamadan hemen önce 26 Mayıs-1 Haziran arası kent genelinde eylem, açıklama ve etkinliklerin yasaklandığı duyurdu.
Tebligat kadınlara açıklama başlamadan hemen önce iletildi. Kadınlar ise buna tepki göstererek, “Bakan Yanık’ı istifaya çağırdığımız için yasak geldi” dedi.

İZMİR’DE 7 GÜN BOYUNCA EYLEM YASAĞI

İzmir Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşleri 26 Mayıs tarihinden 1 Haziran’a kadar koronavirüs tedbirlerini gerekçe göstererek yasakladı.
İzmir merkezi ve ilçelerinde getirilen 7 gün yasaklama ise, şu ifadelerle bildirildi:

“Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler (Devlet Kurum kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların düzenleyeceği gelenek göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel ticari ve ekonomik amaçlı toplantılar) hariç olmak üzere, il sınırlarımız içerisinde İl merkezi- ilçeler polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında;
İlimiz genelinde umuma açık veya kapalı yerlerde miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, çelenk sunma, oturma eylemi, imza kampanyası, el ilanı ve broşür dağıtma, anma töreni, toplu karşılama ve açılışlar vb. türdeki eylem ve etkinliklerin 26/05/2021 günü saat 15.00’den 01/06/2021 günü saat 24.00’a kadar (7) gün süre ile yasaklanmasını…”

Fotoğraf: Evrensel

‘MÜCADELE EDECEĞİZ’

Valiliğin yasak kararına tepki gösteren KESK'li kadınlar Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube binasında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan SES İzmir Şube Eş Başkanı Nursel Yücesoy, “İzmir Valiliği kadın mücadelesine bir darbe vurarak aslında kadın mücadelesinden korktuklarını açıkça söyleyebiliriz. Bunun yanında bütün siyasi partilerin, sendikaların basın açıklamalarını Kovid-19 sebebiyle iptal ettiğini yazmış. Kovid-19 bugüne kadar sanki hiç yoktu bugün bir anda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanını protesto etmek amacıyla bir araya gelen kadınları engellemek adına hortlayıverdi. Bulaş riski arttı, biz şehri sanki hastalığa bulaştıracaktık. Alanda gerekli uyarıları yapmamıza rağmen basın açıklamasına izin verilmedi. Oysa Emniyet ve Valilik de anayasanın 13. ve 15.maddesi gereği hak ve özgürlüklerimizi savaş dahi olsa bile kullanabileceğimize rağmen açık ve ney bildirilmesine rağmen izin vermeyerek suç işlemişlerdir. Bununla ilgili gerekli her türlü mücadeleyi yapacağız” dedi.

‘BAKAN DERHAL ÖZÜR DİLEMELİ VE İSTİFA ETMELİ’

KESK Kadın Meclisi adına açıklamayı ise Zeliha Danyeli ve Aygül Şengül okudu. Kadınlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'nda yaptığı sunumdaki ifadeleri hatırlatarak, “Bakan Derya Yanık bu sözleriyle iktidarın kadına yaklaşımını da bir kez daha ortaya koymuştur. Ataerkil kapitalist sistemin yarattığı ayrımcılık ve eşitsizliğin pandemi boyunca boyutlanarak artması sayın bakan için sıradan bir mesele olarak görülmektedir. Bakana buradan sesleniyoruz: Kadına yönelik şiddeti münferit ve meşru gören anlayışınıza ve kadın düşmanı politikalara biz kadınların tahammülü kalmadı. Kadına yönelik şiddet tolere edilemez. Yaptığınız açıklamaları savunmak yerine,  kadınlardan özür dilemeli ve derhal istifa etmelisiniz” dedi.

📍 ADANA

Fotoğraf: Evrensel

KESK Adana Kadın Meclisi, pandemi döneminde kadına şiddetteki artışa “tolere edilebilir” diyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın kullandığı ifadeleri savunmasına tepki göstermek için basın açıklaması yaptı.  Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulmasını talebi öne çıktı. Kadınlar “Tolore etme, istifa et” sloganları ile tepkilerini dile getirdiler.

Heykelli Park’ta gerçekleşen basın açıklamasında konuşan KESK Adana Kadın Meclisi üyesi BES Adana Şube Başkanı Fatma Sarıoğuz Güney, “KESK'li Kadınlar olarak yıllardır söylediğimizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz; Kadına yönelik şiddet politiktir” dedi.

📍 MALATYA

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Malatya’da KESK, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde “Kadına yönelik şiddet tolere edilemez! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık derhal istifa etmelidir!” şiarıyla basın açıklaması düzenledi.

Bugün gözaltına alınan KESK yöneticilerinin serbest bırakılmasını talep ettiklerini dile getiren ve açıklamayı KESK adına okuyan SES Yönetim Kurulu Üyesi Emel Karakuş, “Kadınlar her gün evde, işte, okulda, sokakta erkek-devlet şiddetine maruz kalmakta ya da şiddet tehdidi altında yaşamlarını sürdürürken, siyasal iktidar kadına yönelik şiddeti önlemek ve kadın kazanımlarını geliştirmek yerine, kadın düşmanı politikaların sürdürücüsü olmaya devam etmektedir. Atandığı günden bu yana sürekli olarak kadınların gerçek sorunlarından ne kadar uzak ve kadın bilincinden ne kadar yoksun olduğunu gösteren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonunda yaptığı sunumda pandemi döneminde, kadına yönelik şiddet olaylarındaki artışın “olere edilebilir düzeyde, yani hoşgörülebilir olduğunu belirtmiştir. Bakan Derya Yanık bu sözleriyle iktidarın kadına yaklaşımını da bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

İlgili haberler
‘Tolere ettiğiniz şiddet kadınları hayattan koparı...

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, CHP’li kadın milletvekilleriyle yaptığı açıklamada, ‘Kad...

Kadınlardan Bakan Yanık’a cevap: Kadını hiçe sayan...

Bakan Derya Yanık'ın kadına şiddetteki artışa dair 'Tolere edilebilir' demesine tepki gösteren kadın...

Bakan Yanık’a göre pandemide artan şiddet ‘tolere...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, pandemide artan kadına şiddete ‘tolere edilebilir’ dedi...