Haklı fesih son çare olmalı
İşyerinde yaşanan sorunu çözmek için gerekli girişimlerde bulunmakta ancak sorun çözülmüyorsa haklı fesih hakkını son çare olarak kullanmakta yarar var.
Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. Çalıştığım işletmenin 2 kafesi var, ben sorumlusuyum. Bu kafelerden birinde çalışan bir personel kurallara uymuyor; verilen işi, görevi zamanında yapmayıp işletmeyi zora sokuyor. Kasıtlı da yapıyor, müşterilere uygun davranmıyor. İşletme para cezası, uyarı cezası alıyor. Vukuatsız günü geçmiyor. İş aksadığında, yanlışlıklarda, cezalarda patron beni sorumlu tutuyor. Bu personeli kontrol edemiyorum, fırçayı da ben yiyorum. Nasıl bir yol izlenmeli?

Öncelikle okurumuzun sözünü ettiği işçinin durumunu ele alalım.

İş Yasası’nın işverenin “haklı nedenle derhal fesih hakkı”nı düzenleyen 25. maddesinin 2. fıkrasına göre aşağıdaki durumlar da haklı fesih nedenidir:

“İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.”

“İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi,işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması”.

Bu durumda işveren işçiyi kıdem ve ihbar tazminatı ödemeksizin derhal işten çıkarabilir. İşçi işsizlik ödeneği de alamaz.

Okurumuzun bahsettiği işçinin durumu da bu kapsamda değerlendirilebilir. Ne yazık ki bu işçinin kasıtlı olarak görevini savsaklaması sadece kendisine değil diğer işçilere de zarar verebilir.
Bıçak sırtı bir durum. Hiçbir işçinin zarar görmesini, tazminatsız işten çıkarılmasını istemeyiz. Bu yönde bir tavsiye ya da öneri vermeyi de tercih etmeyiz. Bununla birlikte okurumuzun zarar görmesine de göz yumamayız.

Dolayısıyla önerilerim şunlar. Okurumuz:

1) Söz konusu işçiyle görüşerek, bu işçinin tutum ve davranışlarının hem tazminatsız işten çıkarılmaya yol açabileceğini hem de okurumuzu da zora soktuğunu aktarabilir. İşçiden tutum ve davranışlarını düzeltmesini isteyebilir, aksi takdirde bu durumu işyerine iletmek zorunda kalabileceğini söyleyebilir.

2) Bu işçi okurumuzun dostça uyarısına rağmen tutumunu değiştirmemekte ısrar ediyorsa; okurumuz bugüne kadar yaşanan tüm sorun ve sıkıntıları işyerine yazılı olarak rapor edebilir ve işyerinden gerekli önlemlerin alınmasını talep edebilir.

3) Bu aşamada ilgili işçi tutumunu değiştirmiyor, işveren de gerekli önlemleri almıyor ancak bu işçinin kusur ve hatalarından okurumuzu sorumlu tutuyorsa okurumuz yazılı başvurusunu da hatırlatarak, kendisinin sorumlu tutulmasını kabul etmediğini açıkça belirtebilir. Okurumuzun yine bu durumu yazıya dökmesinde, kayıt altına almasında yarar var.

4) Buna da rağmen sorun çözülmüyor, ancak okurumuz sorumlusu olmadığı sorunlardan sorumlu tutuluyor, azar işitiyor, kötü muameleye maruz kalıyorsa İş Yasası’nın 24. maddesinin 2. fıkrasından kaynaklanan “haklı nedenle derhal fesih hakkı”nı kullanabilir, tüm yasal haklarını talep ederek işyerinden ayrılabilir.

Umarım sorun 4. aşamaya gelmeden çözülür. Haklı fesih hakkı ile ilgili detaylar şu yanıtlarımızda mevcut: HAKLI FESİHTE GEREKÇE ÇOK ÖNEMLİ
İŞVERENİN ZULMÜ VARSA İŞÇİNİN DE HAKLI FESİH HAKKI VAR
İlgili haberler
Haklı fesihte gerekçe çok önemli!

Haklı fesih yapan işçi kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği alabilir. Ancak işçinin yasaya uygun hakl...

Ücretin sürekli eksik ve geç ödenmesi haklı fesih...

Ücret ve yan hakların sürekli eksik ve geç ödenmesi halinde işçi haklı fesih yaparak tazminatını alı...

İşverenin işçiyi yanıltması haklı fesih nedenidir

İşveren işe giriş sırasında işçiyi yanıltmışsa, işçi işverenin kendisini yanılttığını öğrendiği günd...