Ücretin sürekli geç ödenmesi haklı fesih nedenidir
Ücreti sürekli olarak düzensiz ve geç ödenen işçi haklı fesih yapabilir. Haklı fesih yapan işçi 1 yılını doldurmuşsa kıdem tazminatı da talep edebilir.
Okurumuzun Sorusu:

Bir OSGB’de hemşire olarak çalışıyorum. Bir yılım 10 Ocak’ta doluyor. Ücretlerimiz çok düzensiz yatıyor. Bir ay 15’inde, bir ay 27’sinde, 23, 24, 25 sürekli değişkenlik gösteriyor. Bir yılımı doldurunca ayın 10’undan sonra haklı nedenle fesih işlemi yapabilir miyim?

İş Yasası’nın işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendine göre “işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” işçi haklı fesih hakkını kullanabilir.

Ücretin düzensiz ve geç ödenmesi de bu kapsama girmektedir. Yargıtay kararları da bu yöndedir. Bu örnek kararlarda da (Kararları görmek için numaralara tıklayın. ( 1, 2, 3 ) açıkça vurgulandığı üzere “işçinin emeğinin karşılığı olan ve işveren için en temel borç olan ücretin geç ödenmesine işçinin katlanma yükümlülüğü bulunmamaktadır” ve işçi bu durumda haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilir.

Altını çizelim. Ücretin genel olarak düzenli ve zamanında ödendiği bir işyerinde istisnai olarak ücretin geç ödenmesi durumu ortaya çıkarsa; bu durum tek başına işçiye haklı fesih hakkı tanımayabilir. Prof. Dr. Sarper Süzek de ücretin geç ödenmesi sorunu süreklilik kazanmadıysa, haklı fesih nedeninin oluşmadığını belirtmektedir (Sarper Süzek, 2010, İş Hukuku, Beta Yayınevi: İstanbul, s. 699.).

Okurumuzun verdiği bilgilere göre, okurumuzun ücreti sürekli olarak geç ve düzensiz ödenmektedir. Bu nedenle, bu sorun devam ettiği sürece, okurumuzun haklı fesih hakkının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.

Haklı fesih hakkını kullanabilmek için işçinin 1 yılını doldurması gerekmemektedir. İşçi çalışma süresi ne kadar olursa olsun, haklı fesih nedeni varsa, haklı fesih yapabilir.

Eğer işçi 1 yılını doldurduktan sonra haklı fesih yaparsa kıdem tazminatına da hak kazanır. Çünkü kıdem tazminatı hakkından yararlanabilmek için işçinin işyerinde 1 yılını tamamlamış olması gerekmektedir. Yani 1 yılı doldurmak, haklı fesih hakkının değil kıdem tazminatı hakkının doğmasının ön koşuludur.

Bu nedenle okurumuzun 1 yılını doldurduktan sonra haklı fesih yapması, okurumuzun kıdem tazminatına hak kazanmasını da mümkün kılabilecektir. Öte yandan okurumuz 1 yılını doldurduğu için yıllık ücretli izne de hak kazanacaktır. Dolayısıyla okurumuzun 10 Ocak’tan sonra haklı fesih yapmasında yarar vardır. Öte yandan okurumuzun son 3 yılında 600 günden fazla primi varsa, okurumuz işsizlik ödeneği de alabilecektir.

Son olarak şunu belirtelim. Okurumuz haklı feshini muhakkak yazılı ve daha sonra ispatlanabilecek biçimde yapmalı, dilekçesinde haklı fesih nedenini açıkça belirtmelidir.

Haklı fesih yaptıktan sonra işveren okurumuza kıdem tazminatı, kullanılmayan yıllık izinlerin ücreti ve diğer yasal haklarını (ücret, fazla mesai ücreti vb.) ödemezse okurumuz önce arabulucuya başvurarak, arabulucuda anlaşma sağlanmadığı takdirde de dava yoluyla yasal haklarını talep edebilir.

İlgili haberler
İşçi onay vermezse kıdem tazminatı taksitle ödenem...

İşçinin yazılı onayı yoksa kıdem tazminatı taksitle ödenemez. İşveren ödeme yapmadığı takdirde arabu...

Kıdem tazminatında yeni yılı beklemekte yarar var

Evlilik nedeniyle işten ayrılmayı düşünen ve asgari ücret civarında ücret alan işçi, yeni yıla giril...

Haklı fesihten önce yazılı başvuru da yarar olabil...

İşyerinde haksız ve kötü muamele gören, hakarete ya da mobbinge uğrayan işçinin haklı fesihten önce...

Ücretin düzenli ödenmemesi haklı fesih nedenidir

Doğa Koleji’nde olduğu gibi ücretlerin düzenli ödenmemesi ya da sürekli olarak eksik ve geç ödenmesi...

İşçinin il değişikliği kıdem tazminatına hak kazan...

Başka bir ile taşınmak zorunda olduğu için işten istifa ederek ayrılan işçi kıdem tazminatına hak ka...

Haklı fesihte ihbar süresi yoktur

Haklı fesih yapan işçi için ihbar süresi veya yeni personel gelene kadar bekleme süresi yoktur. Hakl...