Sağlık emekçileri iktidara öfkeli: Daha kaç sağlıkçının, kadının ölmesini bekliyorsunuz?
Sağlık meslek örgütleri ve sendikalar sayısız şiddet vakasına rağmen, etkili bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmamış olmasına, güvenli iş yeri talebinin karşılanmamasına tepki gösterdi.

İSTANBUL

İstanbul Kartal 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Hemşire Ömür Erez, 20 suç kaydı olan Rahmi Uygun tarafından çalıştığı sağlık kurumunda silahla öldürüldü. Hemşire Ömür Erez’in çalıştığı aile merkezinde öldürülmesi bir kez daha sağlık kurumlarındaki güvenliğin yetersizliğini gündeme getirdi. Öte yandan iktidarın feshettiği İstanbul Sözleşmesi’nin de kadın cinayetlerine kapı araladığına vurgu yapılarak “Caydırıcı yasaların çıkması için daha kaç sağlıkçının, kadının ölmesini bekliyorsunuz” diye soruldu.

CEZASIZLIK POLİTİKASI FAİLLERİ CESARETLENDİRİYOR

Sağlık emek ve meslek örgütleri Hemşire Ömür Erez’in görev yaptığı Kartal 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde bir araya gelerek “Üzgünüz, öfkeliyiz. Kadına yönelik şiddet ve sağlıkta şiddet son bulsun” dedi. Burada İstanbul Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Anadolu Şubesi tarafından yapılan ortak açıklamada, “Hem kadın hem de sağlık emekçisi oldukları için şiddete maruz kalıyor, öldürülüyoruz. Sağlıkta ve kadına yönelik şiddet failleri cezalandırılmıyor, her bir cezasızlık haberi bir sonraki potansiyel faili cesaretlendiriyor” denildi.

DEVLET KADINLARI KORUMUYOR

Kadına yönelik şiddetin ülkemizde gün geçtikçe kadınların yaşamını daha fazla kuşatma altına aldığına vurgu yapılan açıklamada “Devlete önleme, koruma ve etkili soruşturma sorumluluğu yükleyen İstanbul Sözleşmesi’nin feshi, sistematik erkek şiddetini daha da tırmandırıyor. Kadın cinayetlerinin en önemli nedenlerinden biri koruyucu ve önleyici tedbirleri hayata geçirme yükümlülüğü bulunan iktidarın sorumluluklarını yerine getirmemesidir. Cezasızlık politikası, faillere yönelik iyi hal ve haksız tahrik indirimleri, kadın cinayetlerinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır” ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK EMEKÇİLERİ KORUNMUYOR

Bu ülkede sağlık emekçisinin korunmadığına işaret edilen açıklamada “Sağlık sistemi içinden çıkılmaz bir hale getirilip sağlık emekçisi toplumun önüne aksayan, yürümeyen sağlık sisteminin sorumlusu gibi fırlatılıyor. Sağlık emekçileri beyaz kod uygulamalarının sonuç getirmediğini gördükçe tükeniyor. Sağlık emekçileri acil serviste bıçak çeken, mermerle kafa kıran, silah doğrultan kişiler tarafından tehdit ediliyor. Sağlık emekçileri ASM’ye elinde silahla gelen bir erkeğin kurşunuyla hayatını kaybediyor” denildi.

ETKİLİ BİR SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI ŞART

Yaşanan bunca şiddet vakasına rağmen etkili bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmamış olması, güvenli işyeri talebinin karşılanmaması ve bütün bunlara karşın aldığı tek tutum tweet atmak olan bir sağlık bakanının varlığının öfkelerini daha da artırdığı belirtilerek “Dünden bugüne sağlık çalışanlarını şiddetin hedefi haline getiren, itibarsızlaştıran, sağlık talebini kışkırtan yöneticilerden bunu hesabını sormak boynumuzun borcudur. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bir kadını, bir çalışma arkadaşımızı daha kaybetmeye sabrımız yok” uyarısı yapıldı.


ANKARA

SAĞLIKTA ŞİDDET GİDEREK ARTIYOR

Ankara’da SES Ankara Şubesi, Ankara Tabip Odası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası ve Ankara Diş Hekimleri Odası yaptıkları eylemle hemşire Ömür Erez’in öldürülmesine tepki gösterdi. İbni Sina Hastanesi önünde yapılan açıklamada konuşan SES Ankara Şube Başkanı Nazan Karacabey, “İş yerlerimizde sağlık emekçilerine, özellikle kadın sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yönelen şiddet kesinlikle kadına yönelen şiddetten bağımsız düşünülemez. Evde sokakta işyerlerimizde neredeyse her gün bir kız kardeşimizin yaşam hakkı erkekler tarafından elinden alınarak katlediliyor” dedi. Pandemiyle mücadele eden sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin giderek artan sağlık şiddetine de maruz kaldığını dile getiren Karacabey “Nasıl bir sağlık hizmet düzenidir ki, hastaneler artık sağlıkla değil şiddetle anılmaktadır. Mevcut sağlık sisteminde herkes mutsuz, en çok da sağlık emekçisi mutsuzdur. Sağlıktan mutlu olan tek kesim sağlıkta dönüşüm sayesinde oylarımız artmıştır diyenlerdir” dedi.


İZMİR


SES İZMİR: EREZ’İ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ FESHEDENLER, KADIN DÜŞMANI POLİTİKALAR KATLETTİ

SES İzmir Şubesi de Hemşire Ömür Erez ve sağlık emekçilerin uğradığı şiddete dikkat çekmek için sendika binasında basın toplantısı düzenledi.

Basın açıklamasını okuyan SES İzmir Şube Eş Başkanı Erkan Batmaz, sağlık kurumlarının korunmasız, şiddete ve saldırıya açık halde olduğunu hatırlatarak, “Bugüne kadar yaşanan şiddet vakalarında görüleceği gibi, saldırganlar ellerini kollarını sallayarak silahlı, delici, kesici aletleri çok rahat yanlarında taşıyarak, rahatlıkla kurumlarımıza girip canımıza kastediyor” dedi.

Ülkedeki şiddet iklimi ve faillere yönelik cezasızlığın şiddeti körüklediğini söyleyen Batmaz, “Her gün kadınların erkekler tarafından katledildiği ve adaletin sağlanmadığı bir güne uyanıyoruz. Ömür Erez yalnızca bir erkek tarafından öldürülmedi. Ömür Erez’i İstanbul Sözleşmesi’ni feshedenler, ekranlarda cinsiyet eşitsizliğini savunan siyasetçiler, erkek yargı, kadın düşmanı politikaları katletti” diye konuştu.

Batmaz, caydırıcı bir sağlıkta şiddet yasası taleplerini yinelerken, “Unutulmamalıdır ki ülkemizde ve dünyada kadına yönelik şiddete karşı pratik mücadele şarttır. Bunun ön koşulu da İstanbul Sözleşmesi’nin her adımda etkin bir şekilde uygulanmasıdır. Tam da bu sebeplerden dolayı İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz. Yaşatmak için çalışan hekim, hemşire, ebe, teknisyen, idari memur, sağlık işçisi, bu ülkenin tüm sağlık emekçileri olarak bizler şiddete, şiddeti özendiren tüm politikalara karşıyız” dedi.


ADANA


‘BU SUÇUN ORTAĞI İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇIKANLARDIR’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Adana Tabip Odası Adana İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Eyleme HDP, CHP, EMEP, Adana Kadın Platformu üyeleri ile HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz ve CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da katıldı. Basın açıklamasını SES Adana Şubesi Eş Başkanı Halide İnci okudu. İnci, “Bu suç sadece katil Rahmi Uygun’un değildir. Bu suçun ortakları hukuku katledenlerdir, bu suçun ortakları sağlıkta şiddete maruz kalan sağlık emekçilerinin arkasında durmayan yetkililerdir, bu suçun ortakları kadın cinayetlerine kılıf arayıp kravata iyi hal sığdıranlardır ve tabii ki bu suçun ortakları İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alanlardır” dedi.

Resmi rakamlara göre bile her gün 50 sağlık çalışanının sözlü ya da fiziksel olarak şiddete maruz kaldığını ifade eden İnci, “Sağlıktan mutlu olan tek kesim sağlıkta dönüşüm sayesinde oylarımız artmıştır diyenlerdir, tek mutlu olan kesim hasta garantili hastanelerin sahipleridir. ‘Sağlıkta Şiddet Yasası göstermeliktir, sağlık emekçilerinin tepkilerini sönümlendirmek içindir” dedi.

‘TALEPLERİMİZ KABUL EDİLMEZSE 8 ŞUBAT’TA GREVDEYİZ’

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, sağlıkta etkin bir şiddet yasası ve kovid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için düzenlemeler yapılmasını istediklerini dile getirdi. Taleplerinin karşılanmaması halinde 8 Şubat’ta yeniden greve gideceklerini dile getiren Menteş, “Bizi yönetenlere uyarımız şudur, bir an önce şiddet de dahil olmak üzere ekonomik hakalrımızı da içeren yasaları derhal çıkarın” dedi.


TTB: ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ! GÜVENSİZ ÇALIŞMA ORTAMLARI KADIN CİNAYETLERİNİN DE YOLUNU AÇIYOR

Hemşire Ömür Erez’in katledilmesine ilişkin açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi güvensiz çalışma ortamlarının kadın cinayetlerinin de yolunu açtığına dikkat çekti.

Açıklama şu şekilde:

“Her gün kadınların erkekler tarafından katledildiği ve adaletin sağlanmadığı bir güne uyanıyoruz. Bugün de bir kadın, bir çalışma arkadaşımız, Ebe Ömür Erez katledildi. Üzgünüz, öfkeliyiz. Ömür yalnızca bir erkek tarafından öldürülmedi. Ömür Erez’i İstanbul Sözleşmesi’ni feshedenler, ekranlarda cinsiyet eşitsizliğini savunan siyasetçiler, erkek yargı, kadın düşmanı politikalar katletti.

Uzun süredir güvenli işyerleri talebimiz olmasına; her gün bir değil, birkaç sağlıkta şiddet olayı yaşanmasına rağmen attığı tek adım sosyal medyadan tweet atmak olan Sağlık Bakanı da bu ölümden sorumludur. Yaşatmak için gittiğimiz işyerlerinden cenazeler çıkmasına seyirci kalan bir bakanlığın varlığı kabul edilemez.

Bizler yaşatmak için hekimliği seçenler Kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Karşı Mücadelede de yer alarak başta sağlık alanında güvenli işyerleri için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir kadını, bir meslektaşımızı, bir arkadaşımızı daha kaybetmeye sabrımız yok.”


SAĞLIK SEN: 2021’DE 316 SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDETE MARUZ KALDI
Sağlık Sen’in ‘2021 yılı sağlıkta şiddet raporu’nda yer alan verilere göre 2021’de sağlık çalışanlarına yönelik 364 saldırgan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 316 sağlık çalışanı şiddet gördü.
2021’in son aylarında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarında artış yaşandı. Yıl boyu 190 şiddet olayı yaşanırken sadece aralık ayında 31 şiddet olayı yaşandı. 190 şiddet vakasının 143’üne hasta ve hasta yakınları neden oldu. Gerçekleştirilen saldırılar sonrası sadece 41 saldırgan tutuklandı.
Şiddet sorununa çözüm bulunmadığı sürece sağlıkçıların adalete olan güveninin sarsılacağını söyleyen Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, İstanbul Çam Sakura Şehir Hastanesinde gebe bir hemşirenin yerde sürüklenmesini ve Urfa’da bir başka hemşirenin maruz kaldığı şiddeti hatırlatarak “Yeni yılın ilk 20 gününde tanık olduğumuz şiddet haberleri 2022’nin çok daha kötü geçeceğine işaret ediyor” dedi.

Fotoğraflar: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
ASM hemşiresi Ömür Erez çalıştığı yerde öldürüldü

Rahmi Uygun adlı şahıs, daha önce de defalarca taciz ettiği belirtilen sağlık emekçisi Ömür Erez’i a...

Ayşegül Aktürk’ün ardından: Unutamıyoruz, kabullen...

İlişki teklifine reddettiği erkek tarafından öldürülen sağlık emekçisi Ayşegül Aktürk’ün ardından ko...

Ayşegül Aktürk için eylem yapan sağlık emekçileri:...

Sağlık emekçileri, ‘Hayır!’ dediği için katledilen sağlık emekçisi Ayşegül Aktürk, şiddete maruz kal...

Sağlık emekçisi Ayşegül Aktürk’ü katleden sanığın...

Sağlık emekçisi Ayşegül Aktürk’ü hastanede katleden Muharrem Eralp’in yargılandığı davanın ilk duruş...

İstanbul'da hamile hemşire Gülhan D'ye saldıran Rı...

Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 6 haftalık hamile hemşire Gülhan D'ye saldırıp darbeden şüphelilerd...

Hamile hemşire 4 kişi tarafından saldırıya uğradı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görev yapan 6 haftalık hamile hemşire, 4 hasta yakınını...