Seçim 2023
Belirli süreli sözleşme analık iznine engel değil
Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin de analık izni ve analık izninde analık ödeneği alma hakkı vardır.
Okurumuzun Sorusu:

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışıyorum. Hamileyim. Bana sözleşmem nedeniyle analık izni kullanamayacağım ve istifa etmem gerektiği söylendi. Bu doğru mudur?

İş Kanunu’nun 74. maddesine göre “Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır”.

Görüldüğü üzere İş Kanunu, herhangi bir ayrıma gitmeden tüm kadın işçileri kapsayan bir kural getirmektedir. Uygulamada “analık izni” olarak andığımız bu hak, belirsiz süreli ya da belirli süreli iş sözleşmeleri ile çalışan tüm kadın işçileri kapsar.

Dolayısıyla okurumuzun analık izni hakkı vardır. Hiçbir biçimde istifa etmesini gerektirecek bir durum yoktur. Aksine okurumuz analık iznine ayrılmadan önce istifa ederse, analık ödeneği hakkından yararlanamayabilir.

Kadın işçi analık iznindeyken işveren işçinin ücretini ve sigorta primini ödemez. Kadın işçi, koşulları sağlıyorsa SGK’den 16 haftalık süre için “geçici iş göremezlik ödeneği” (analık ödeneği) alır. Sigorta primleri ödenmese de sağlık hakkından yararlanmaya devam eder.

Analık ödeneği alabilmenin koşulları şunlardır:

1) Kadın işçinin doğum öncesi analık izni nedeniyle rapor aldığı tarihte sigortalılık halinin devam etmesi (hâlâ sigortalı çalışıyor olması ya da sigorta çıkışının yapıldığı tarihten başlayarak 10 günlük süre içinde rapor almış olması). Detaylar için bu yanıtımıza bakılabilir: ANALIK ÖDENEĞİNDE SİGORTALILIK ŞARTI KALDIRILMALI

2) Doğum tarihinden önceki 1 yıl içinde en az 90 gün priminin ödenmiş olması.

3) Doğumun gerçekleşmiş olması.

Görüldüğü üzere işçinin belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olması da analık ödeneğine hak kazanmasına engel teşkil etmez. Kanunda böyle bir ayrıma gidilmemiştir.

Ancak okurumuz, analık iznine ayrılmadan önce istifa ederse yukarıdaki birinci koşula takılabilir. Çünkü okurumuzun istifası halinde, sigortalılığı 10 gün daha devam edecek, ardından sona erecektir. Eğer okurumuzun analık iznine ayrılacağı tarihte (32. haftanın dolduğu gün) sigortalılığı devam etmiyorsa, okurumuz SGK’den analık ödeneği alamayacaktır.

Sonuç olarak okurumuz istifa etmemeli, çalışmaya devam etmeli, zamanı geldiğinde analık istirahatine ayrılmalıdır.

İlgili haberler
Analık izni dönüşünde görev değişikliği yapılamaz

Analık izni sonunda işe başlayan kadın işçinin görevi ve görev yeri sırf analık izinlerini kullandığ...

Evlat edinenler de analık izinlerden yararlanır

3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen birey ya da evlat edinen eşlerden biri, analık izinlerinden...

Analık ödeneğinde sigortalılık şartı kaldırılmalı!

Analık ödeneği alabilmek için kadın işçinin doğum öncesi rapor aldığı tarihte sigortalı olması şartı...

Analık halinde kadın işçinin parasal hakları

Doğum yapan sigortalı kadın işçi, SGK’dan analık ödeneği ve emzirme ödeneği, devletten ise doğum yar...

Analık izni sonrası rapor alan işçi yarım çalışmad...

Analık izni sonunda rapor alan işçi, raporu bittikten sonra, raporu ve yarım çalışma belgesi ile bir...

Analık ödeneği, ele geçen ücretten düşüktür

Analık ödeneği, işçinin eline geçen ücretten daha düşüktür. Bu durumun nedeni, analık ödeneği hesapl...