Kısmi süreli çalışma süt iznine engel değil
Kısmi süreli çalışan işçilerin de süt izni vardır. Ancak süt izninin tam olarak mı kısmi olarak mı kullanılacağı net değildir.

Okurumuzun Sorusu:
Kısmi çalışma için başvurum yapıldı ve kabul edildi. Çocuğum 8 aylık. Süt iznim var mı, yok mu yasada onu öğrenmek istiyorum.

Süt izninin sadece tam zamanlı çalışan işçilere tanınmış bir hak olduğu yönünde bir kural olmadığı gibi, kısmi süreli çalışan işçilere süt izninin çalıştıkları süre ile orantılı olarak verileceği yönünde de bir kural yoktur.

Ancak konuya ilişkin açık ve net bir düzenleme ya da Yargıtay kararı olmadığı için farklı yorumlar da söz konusudur.

Herkesin üzerinde anlaştığı husus, kısmi süreli çalışanların da emzirme (süt) iznine sahip olduğudur.

Kısmi süreli çalışmaya geçiş ile ilgili İş Kanunu ve ilgili yönetmelikte bir ayrıma gidilmemiştir. Emzirme izni bakımından doğumdan önce tam zamanlı çalışıp, doğumdan sonra kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçilerin, doğumdan önce de kısmi süreli çalışıp doğumdan sonra da kısmi süreli çalışmaya devam eden işçilerden bir farkı yoktur.

Dolayısıyla analık izinleri sonrası tam zamanlı çalışmadan kısmi süreli çalışmaya geçen okurumuzun da süt izni hakkı vardır. Okurumuz, çocuğu 1 yaşına girene kadar süt iznini kullanabilir.

Ancak bazılarına göre, kısmi süreli çalışanların süt izinleri çalıştıkları süre ile orantılı olmalıdır. Örneğin haftada 30 saat çalışan işçi, haftalık çalışma süresinin 3’te 2’si kadar çalıştığı için; 1,5 saatlik süt iznini de 3’te 2 oranında yani günde 1 saat olarak kullanabilir.

Benim de dâhil olduğum diğer grup ise bu görüşe karşı çıkmakta ve mevcut yasal kurallar ışığında kısmi süreli çalışanların da, tam zamanlı çalışanlarla eşit sürede (günde 1,5 saat) emzirme izni hakkına sahip olduğunu savunmaktadır.

Bu konunun netleştirilmemiş olması uygulamada sorunlara yol açmaktadır. Dolayısıyla İş Yasası’nda ya da ilgili yönetmelikte değişikliğe gidilerek sorunun çözüme kavuşturulmasında yarar vardır.

Son olarak çok önemli bir noktanın altını çizelim. Analık izinleri sonrası kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı başka bir haktır, yarım çalışma hakkı başka bir hak. Çocuk ilköğretim çağına girene kadar kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçinin süt izni devam eder.

Ancak olağan analık izni sonrası 2, 4 ya da 6 ay süreyle yarım çalışma hakkını kullanan kadın işçi, bu hakkını kullandığı süre içinde ayrıca süt izni kullanamaz. Yarım çalışma hakkı sona erdiğinde ise çocuk 1 yaşına girene kadar süt izni kullanılabilir. Detaylar için TIKLAYIN 

İlgili haberler
Kısmi süreli çalışmaya nasıl geçilir?

Analık izni sonrasında çocuk ilköğretim çağına gelene kadar kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkını kul...

Kısmi süreli çalışanlar işsizlik ödeneği nasıl alı...

Kısmi süreli (part-time) çalışanlar, her ay eksik günlerini isteğe bağlı sigortalılık ile tamamlarla...

Kısmi zamanlı çalışmaya geçen kadın işçi tam zaman...

Analık izinleri sonrası tam zamanlıdan kısmi zamanlı çalışmaya geçen kadın işçi, 1 ay önceden haber...