Taciz haklı fesih nedenidir
İşverenin tacizine uğrayan işçi 6 işgünü içinde haklı fesih yapabilir. Tacizi başka biri yapmış, işçi işvereni bilgilendirmiş ancak işveren önlem almamışsa da haklı fesih hakkı doğar.
Okurumuzun sorusu:

Sorum işsizlik maaşıyla alakalı. Ben birtakım işyeri problemleri sebebiyle istifa dilekçesi hazırladım ve istifa dilekçesinde zorlayıcı şartları da belirttim. İşsizlik maaşı için haklı fesih olması gerekiyormuş. Haklı fesih için yeni bir yazı, dilekçe hazırlamam gerekir mi? Taciz gibi konular da var ama dilekçemde belirtmedim ve ayrıyeten dilekçede zorlayıcı sebepleri belirtmeme rağmen “kendi rızamla çıkmak istiyorum” dedim. Yine de işsizlik maaşı ödeneği için haklı fesih yapabilir miyim? Yardımcı olur musunuz?

Öncelikle bir noktayı açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Okurumuzun söz ettiği “işyeri problemleri” ve “zorlayıcı şartlar” İş Yasası’nın 24. maddesinde sıralanan işçi için “haklı nedenle derhal fesih nedenleri” kapsamına giriyor mu, girmiyor mu?

Eğer okurumuzun sözünü ettiği problemler ya da zorlayıcı şartlar, BURADAKİ yanıtımızda detayları ile ele aldığımız haklı fesih nedenleri arasına giriyorsa, haklı fesih nedeni (ya da nedenleri) mevcuttur.

Okurumuz dilekçesinde belirtmemiş ama taciz haklı fesih nedeni olabilir. İş Yasası’nın 24. maddesinin 2. fıkrasına göre:

1) İşveren işçiye tacizde bulunursa işçi 6 işgünü içinde haklı fesih yapabilir.

2) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması halinde, işçinin bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa işçi haklı fesih yapabilir.

Öte yandan okurumuz hali hazırda işten ayrılma dilekçesi vermiş. Ancak okurumuz “kendi rızamla çıkmak istiyorum” gibi istifa anlamına gelen bir ifade kullandığı gibi “haklı fesih” dememiş.

Bu haliyle işveren SGK’ya “istifa” kodu üzerinden bildirimde bulunacak, okurumuz işsizlik ödeneği alamayacağı gibi 1 yılını doldurmuş olsa dahi kıdem tazminatına da hak kazanamayacaktır.

Genel kural olarak işten ayrılma nedenini ve biçimini sonradan değiştirmek olanaklı değil. Ancak Yargıtayın bu konuda işçi lehine bir içtihadı mevcut.

Yargıtay bu tür durumlarda işçi lehine yorum yapmakta; işçi açıkça haklı fesih dememiş olsa bile, haklı fesih nedenleri mevcutsa, işçinin haklı fesih yaptığını kabul edebilmektedir. Örnek Yargıtay kararı için TIKLAYIN.

Sonuç olarak,

1) Okurumuz haklı fesih nedeni olup olmadığını kesinleştirmelidir. Bazı durumlarda haklı fesih, haklı fesih nedeninin ortaya çıkışını takip eden 6 işgünü içinde yapılabilir. Bazı durumlarda ise haklı fesih nedeni devam ettiği sürece haklı fesih hakkı kullanılabilir. Okurumuz yasal destek alarak hem neden hem süre bakımından haklı fesih meselesini açıklığa kavuşturmalıdır.

2) Haklı fesih nedeni ve süresi bakımından koşullar mevcutsa, okurumuz işyerine yeniden bir dilekçe ile başvurabilir ya da noter kanalıyla işyerine ihtar çekebilir. Dilekçesinde/ihtarında, işten ayrılış dilekçesinde açıkça belirtmediğini ancak İş Yasası’nın 24. maddesinin 2. fıkrası uyarınca haklı fesih yaptığını kaydedebilir. Okurumuzun ilgili taciz vakasına dilekçesinde/ihtarında yer vermesinde yarar vardır.

3) Okurumuz dilekçesinde/ihtarında SGK’ya çıkış kodunun 25 numaralı kod üzerinden doğru biçimde bildirilmesini (eğer bildirim yapıldıysa da düzeltilmesini) talep edebilir ve aksi takdirde mahrum kalacağı işsizlik ödeneğini yasal yollarla işverenden talep edeceğini vurgulayabilir.

4) Okurumuz dilekçesinde/ihtarında 1 yılını doldurmuşsa kıdem tazminatını ve ayrıca mevcutsa diğer haklarını (ödenmeyen ücret, fazla mesai vb.) talep edebilir.

5) Okurumuzun tacizden kaynaklı maddi ve manevi tazminat hakkı saklıdır. 

6) Okurumuzun dilekçesine/ihtarına rağmen okurumuza yasal hakları ödenmez ve SGK çıkış kodu doğru bildirilmez ya da düzeltilmezse, okurumuz yasal haklarını ve mahrum kaldığı işsizlik ödeneğini önce arabulucuya başvurarak, anlaşma sağlanamaması halinde de dava yoluyla talep edebilir.

Olası bir davanın okurumuz lehine sonuçlanacağının garantisini vermemiz mümkün değil. Ancak mevcut durumda izlenebilecek en mantıklı yol bu.

Bu vesileyle tüm okurlarımıza bir kez daha çağrıda bulunalım. Haklı fesih nedeniniz varsa istifa etmeyin, haklı fesih yapın. İşten ayrılış dilekçenizde haklı fesih gerekçelerinizi ve haklı fesih yaptığınızı açıkça belirtin.

İlgili haberler
İşyerinde tacize karşı işverenin önlem alma yüküml...

İşyerinde tacize uğrayan kadın işçinin şikâyette bulunması işten çıkarılmasına gerekçe olamaz. İşver...

Yargıtay’dan önemli karar: ‘İşyerinde kadının en b...

Yargıtay’ın işyerinde cinsel istismar davasında verdiği kararda önemli tespitler yer aldı: ‘Kadın iş...

İşyerinde tacizin ispatında şahit koşulu yoktur

İşyerinde işveren, işveren vekili ya da başka bir işçinin cinsel tacizine uğrayan kadın işçinin taci...